Give | Amsterdam

Geven

De kracht van Hillsong Church kan gevonden worden in de vrijgevigheid en toewijding van haar mensen. Spreuken 21:26 zegt ‘de rechtvaardige geeft’ (NBV), dit kan gezien worden in de talloze vrijwilligers die hun tijd opofferen om gemeenschap programma’s te organiseren, in zij die dienen in de kerkdiensten en in hen die de kerk en haar initiatieven financieel ondersteunen.

Wij geloven in het Bijbelse principe van tienden geven. In Malachi 3:10 vertelt de Bijbel ons over het brengen van de eerste 10% (tiende) van je inkomen naar de voorraadkamer (kerk). Tienden en giften die Hillsong ontvangt worden gebruikt voor het financieren van de visie en de activiteiten van onze kerk.