Avskaff slaveriet – overalt, for alltid

Oct 25 2018

Jeg er i Tessaloniki, Hellas. A21-teamet der har tatt oss med til et tilsynelatende vanlig hus, i en vanlig gate, i en vanlig del av byen. Men det er ingenting vanlig med dette huset. Det er hva de kaller et “breaking house.” Her blir unge jenter tatt med inn, låst inne, dopet ned, slått, tvunget til å se på pornografi, og voldtatt gjentatte ganger – helt til de ikke viser mer motstand, men gjør som de har blitt fortalt. De skal brytes fullstendig ned både fysisk og psykisk, slik at bakmennene deres har full kontroll. Deretter blir de solgt som salgsvarer til kundene.

Stemning, lukten, historiene, inntrykkene – jeg blir kvalm og tårene presser på. Hvordan i all verden er det mulig for et menneske å behandle et annet på en så forferdelig og nedverdigende måte?

Realiteten er grusom og umenneskelig. Millioner av mennesker er fanget i vår tids slaveri. Klumpen i magen jeg får kjenne på den timen jeg besøker dette “breaking house” er ikke bare noen sterke inntrykk, men livet – hvert eneste minutt av hver eneste dag – til millioner av slaver. Jeg vet at jeg er nødt for å gjøre noe for å bidra til forandring.

Menneskehandel er den raskeste voksende kriminaliteten i verden i dag. Mennesker blir kjøpt og solgt mot sin vilje. Tvunget til å selge kroppen sin, tvunget til å arbeide i uvirkelige arbeidsforhold, tvunget til å gifte seg med personer de ikke engang har møtt, tvunget til å gi fra seg organene sine, tvunget til å være barnesoldater. Dette er mennesker som blir frarøvet sin frihet på alle områder. 99% av ofrene dør som slaver, og blir aldri reddet ut. Og det er ikke ok. Det er langt fra ok. Og vi sammen er nødt for å gjøre noe.

Min bønn er at vi som kirke, både som individer og et kollektiv, ikke er passive når det kommer til å skape en mer rettferdig verden, men at vi virkelig reflekterer Guds hjerte for verden vi lever i. Og hans hjerte er for rettferdighet – det er for frihet. Det var derfor Jesus kom – for å gjøre rett i verden det som hadde gått så veldig feil, både den vertikale relasjonene mellom Gud og mennesker, men også de horisontale relasjonene oss mennesker mellom. Han kom for bringe Guds rike til jorden. I Lukas 4 leser vi at Jesus sier dette:

«Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren.»
— Lukas 4,18-19

Dette er Jesus sin programerklæring. Dette er hvorfor han har kommet. Og vi som kirke er hans hender og føtter – og har i oppdrag å gjøre det samme.

Derfor velger vi som kirke å gå Walk for Freedom. For med våre skritt, velger vi å rope ut av fanger skal få sin frihet. Vi vil bruke vår frihet, til å kjempe for andres frihet. For å stå opp for de som ikke kan stå opp for seg selv.

På samme måte som den første kirken og vekkelsesbevegelsen på 1800-tallet startet en motstandsbevegelse mot urettferdighet og krenkelse av menneskeverdet, tror vi at kirken kan være en vesentlig pådriver i kampen mot slaveri i dag, gjennom å sette søkelyset på det. Når vi står sammen og forplikter oss til å bruke vår stemme og innflytelse, og støtter opp om felles tiltak, kan det bidra til at slaveriet blir utryddet i dette århundre. Sammen kan vår stemme bli så sterk at den blir til et rop som ikke kan ignoreres. Vi tror at kirken er verdens håp også i forhold til ofre for vår tids slaveri.

Vi har millioner grunner til å engasjere oss, for hver eneste slave i dag er verdt våre skritt. Vi har et moralsk ansvar til å stå opp for de svakeste og mest sårbare i samfunnet. Vi trenger ikke å lete etter unnskyldninger som fritar oss fra å engasjere oss. Ved å sette søkelyset på det moderne slaveriet ønsker vi å mobilisere kirken til å vise solidaritet med ofrene, og å aktivt markere motstand mot noe av det verste som kan hende et enkeltmenneske. Vi kan rett og slett ikke forholde oss passive i forhold til denne store urettferdigheten med utnyttelse av medmennesker.

Vi kan kanskje ikke gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe. Forrige lørdag gikk vi som kirke sammen med A21 i en global markering som fortalte verden at slaveriet eksisterer, og at vi er her for å stoppe det. Men la oss ikke stoppe der. La oss fortsette å holde det høyt i våre bønner, våre tanker, i valgene vi tar og tjenestene vi bruker. La oss fortsette å investere i A21 sitt arbeid så vi kan se enda flere mennesker bli satt i frihet. Vi er her for å rope ut at fanger skal få sin frihet. Vi er her for å avskaffe slaveriet – overalt, for alltid.

Hold av datoen for neste års Walk for Freedom allerede nå: 19. oktober 2019!

For å bli en frihetsforkjemper og lese mer om A21 og menneskehandel, se a21.org/no.