Ingen skal bli etterlatt

Mar 22 2019

I fjor høst hadde jeg en opplevelse som ga meg større forståelse for viktigheten av å markere Verdens vanndag. Jeg fikk se på nært hold hvordan organisasjonen Compassion arbeidet i et av de fattigste områdene i Uganda. I samarbeid med en lokal kirke sponset de kirkebygg som kunne benyttes til skole på dagtid, de installerte vanntanker og bygde vannposter med rent drikkevann.

Jeg fikk muligheten til å gå i fotsporene til en av de fattigste damene i en landsby en hel dag. Vi møttes ved vannposten på formiddagen, bar vannet hjem til hytten hennes. Jeg fikk se hvordan hun brukte det til matlaging, drikke for barna, til oppvasken og hvordan hun nøye porsjonerte ut hver dråpe av vannet.

Verdens vanndag
Den 22. mars markeres som FN-dagen Verdens vanndag. Vann er en forutsetning for liv. Mangel på rent vann har store konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet. En antar at mennesket vil dø etter 2-5 dager uten vann.

I 2010 vedtok FNs menneskerettighetsråd at tilgang til vann er en menneskerett, og det gjenspeiles i tema for 2019. Årets slogan er “Ingen skal bli etterlatt”. Det vil si at alle, inkludert de mest sårbare og utsatte grupper, skal ha tilgang til rent drikkevann.

Selv om mange tiltak er iverksatt med god hjelp av UNICEF, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, er det fremdeles 2,1 milliarder mennesker som mangler tilgang til rent drikkevann.

Som partner med Compassion er Hillsong Church hovedsponsor for 8 ulike vannprosjekt i Uganda, strategisk plassert i områder hvor de fra før hadde mange fadderbarn. Dette har medført at hele landsbyer er blitt forvandlet som følge av støtten fra kirken.

Noen av konsekvensene er at vannbårne sykdommer hører fortiden til. Barna kan gå på skole istedenfor å bruke dagen på å hente vann til familien. Hverdagen er blitt tryggere for jentene ved at det er redusert mulighet for å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep på vei for å lete etter vann. Since The Water Cameprosjekter har sørget for rent vann til over 42 000 mennesker inkludert 2169 Compassion fadderbarn.

Ønsker du å bli en del av løsningen og bidra til at noen av de mest sårbare gruppene får tilgang til rent drikkevann?

En praktisk måte å bidra på er å gi økonomisk støtte til dette prosjektet slik at nye prosjekt kan settes i gang og nye mennesker kan sikres rent drikkevann.

Ved å støtte den ene, kan vi bidra til at ingen skal bli etterlatt.