(Vårt hjem) Heaven is in the house

Sep 15 2019

«Som kirke er vi kalt til å gjøre Hans navn kjent, vise hvilket potensiale som finnes i kirken, se nedbrutte bli helbredet, blinde få synet igjen og sette fanger fri. Vi er kalt til å forkynne frelse og til å skape en følelse av “velkommen hjem” som er uimotståelig for en søkende og lengtende verden.»
– Brian Houston

For 20 år siden skrev pastor Bobbie Houston en bok ved navn Heaven is in this House. Hennes åpenbaring stammet fra historien om Jakob i 1.Mosebok 28, hvor Gud åpenbarer hans hensikt for kirken. Jakob proklamerte; «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke…Hvor fryktinngytende dette stedet er! Dette kan ikke være noe annet enn Guds hus, og her er himmelens port.» (1. Mosebok 28:16-17) Vi vet Gud ønsker at vår kirke skal være et sted av oppvåkning, åpenbaring og håp for alle mennesker.

Et fysisk hjem består ofte av en bolig hvor familien bor sammen. Det er ikke boligen som skaper familien, men familien som skaper hjemmet. Det er ingenting hellig med bygningsmasse i seg selv. Likevel er det bygningsmasse som skaper rammeverket, som igjen fasiliterer og legger til rette for vekkelse. Derfor er vårt hjerte for bygninger og gode fasiliteter like viktige som vårt hjerte for menneskeheten. 

Vi drømmer om å ha bygninger og lokaler som legger til rette for at enda flere mennesker kan ta del i Guds familie og oppleve at himmelen berører deres liv. Vi er overmåte takknemlig for alt Gud har gjort til nå, vår historie er en av uante mirakler. Paulus minner oss om at Gud alltid fullfører det han starter (Filipperne 1:6). Det finnes fortsatt mange i våre lokalsamfunn som trenger å finne hjem. Derfor fortsetter vi å investere i bygg. Det er tid for å skape rom!

«Jeg har hørt din bønn og ditt rop om nåde som du bar fram for meg. Jeg har helliget dette huset som du har bygd, og jeg vil la navnet mitt bo der for alltid. Mine øyne og mitt hjerte skal alle dager være vendt mot det.»
(1. Kongebok 9:3)

Tusen takk, Hillsong Church, for ditt ekstraordinære bidrag i mange år. Vi tror Gud vil fortsette å åpne himmelens sluser over oss, så vi kan velsigne vår verden, i tiden som ligger foran.

Kalla og Maria Louise har vært en del av Hillsong Norway i to år og leder vårt musikkteam i Oslo – hør hva Heart for the House og det å gi av sine ressurser til kirka betyr for dem.