DAG 5: Vishetens belöning

Jan 5 2020

De första nio kapitlen i Ordspråksboken är fyllda av verser som talar om vishetens belöningar, speciellt i relation till välsignelse, beständig rikedom, ära, långt liv och framgång. Du kanske tänker att de verserna talar om andliga välsignelser och rikedom i himlen – att du bara får det i himlen. Men när vi är i himlen kommer vi inte behöva saker som rikedom eller långt liv. De sakerna kommer definitivt från himlen, men om du inte har en rätt uppenbarelse om Guds syfte för ditt liv på jorden, kommer du inte förstå varför vishetens belöning och välsignelse är nödvändiga när du är här. 

Bibeln kontrasterar hela tiden tanken om att vara nöjd med det vi har, med Guds längtan efter att välsigna dig i överflöd. Hur ska det gå ihop? Står de två sakerna i motsats till varandra? Titta på hur Paulus förstod välsignelse när han skrev till korintierna:

Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8 (SFB2015)

Paulus ger oss en bild på relationen mellan att vara nöjd och att ha i överflöd. Båda sakerna finns för de troende, och båda har ett syfte i de troendes liv. Amplified Bible ger mer detaljer i samma vers:

Och Gud har makt att låta all nåd (varje favör och välsignelse) komma till er i överflöd, så att ni i allt och under alla omständigheter och vilka behov som än finns, har nog [att ni har nog för att inte behöva någon hjälp eller stöd och att ni har ett överflöd för varje gott verk och välgörenhet]. 
2 Korintierbrevet 9:8 (Amplified Bible, svensk övers.)

Tror du att Bibelns “nog” bara betyder att ha tillräckligt för att klara sig genom Guds nåd? Paulus är tydlig med att vårt “nog” är Guds favör och välsignelse i Hans nåd, så att vi inte behöver någon hjälp eller stöd, oavsett vad som händer; och vårt “nog” leder till ett överflöd för varje gott verk. Inget glöms bort och ingen blir utan. Det är så de två tankarna – nöjdhet och överflöd – kommer samman på ett underbart sätt. Det är skillnaden mellan hållning och position; hur jag sitter och var jag sitter. Hur sitter jag? Med nöjdhet. Var sitter jag? I välsignelse. 

Vad betyder det för dig och mig? Det betyder att vi är nöjda, men vi förstår också att vårt liv har ett högre syfte och att vårt överflöd gör att vi kan sprida evangeliet längre än vår egen direkta sfär. Det betyder att vi positionerar oss själva för att ge och bidra till varje gott verk i Guds rike. När du bryr dig om kallelse, har du inga problem med att Gud välsignar dig för att du förstår att välsignelse är till för att göra det möjligt för dig att uppfylla Hans syften i ditt liv. 

(Gud) som har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, men på grund av Hans syfte och nåd som gavs till oss i Kristus Jesus innan tidens början. 
2 Timoteusbrevet 1:9 (NKJV, svensk övers.)

Gud har RÄDDAT dig för ett syfte, KALLAT dig för ett syfte, gett dig NÅD för ditt SYFTE! Det är därför varje person som tror på Kristus behöver få en uppenbarelse om vishet och ha tro för att se vishet fullkomnas, så att vishetens frukt kan blomstra i ditt liv, som Bibeln talar om. 

BÖN:
Tack Fader, för att jag har möjligheten att leva i Din vishet och Ditt Ord, både i och utanför kyrkan. Tack för att belöningen för ett liv i vishet är ett liv i nöjdhet och generositet. I Din vishet har Du både frälst och kallat mig i Din nåd, enligt Ditt syfte. I Jesu namn, amen.