Get Water Baptised | Copenhagen

Blive døbt

En ydre erklæring af en indre overbevisning

Det at blive døbt er et super næste skridt in din trosrejse, hvis du for nyligt har truffet en beslutning om at følge Jesus.

Dåb er en ydre erklæring af den beslutning man har taget i sit hjerte om at overgive sig til Jesus. Det bliver et referencepunkt for at Gud har frelst dig og er trofast til at fortsætte hvad han har startet i dit liv.

Hvis du vil vide mere, kontakt os på: copenhagen@hillsong.dk