FAGOMRÅDER

Hillsong Academy deler læreplanen inn i fem fagfelt.

Bibel og troslære

Ønsker du å gå dypere, bredere og videre i kunnskap og erfaring med Guds Ord? Gjennom ulike og varierte emner vil dette fagområdet gi deg en grunnleggende og dypere forståelse av de viktige sannhetene, en sammenhengende rød tråd, og en bred opplæring i kristen tro og lære. Du vil også lære deg praktisk anvendelse av Bibelens mange sider.

Ledelse og personlig utvikling

Hva drømmer du om? Hvordan få drømmene ut i praksis? Dette faget vil gi deg en grundig innføring i ulike sider innenfor ledelse og personlig utvikling hvor du blir trygg som leder. Gjennom undervisning, flere typer personlighetstester, personlig coaching og veileding, vil vi også hjelpe deg til å skrive en personlig livsvisjon som vil ta dine drømmer videre mot en virkelighet.

Kirkehistorie og kulturforståelse

Dette faget vil gi deg en forståelse av hvordan kirken har utviklet seg gjennom historien, og hvordan vi som kristne kan forstå og møte samfunnet vi lever i. Vi gir deg en historisk forståelse tilbake til urkristendommen og frem til i dag med mange spennende enkelthendelser og kjente personer på veien. Andre religioner og livssyn vil også komme inn under dette faget.

Misjon og bistand

Er livet rettferdig? Kan vi gjøre noe for å begrense urettferdighet? Dette faget innbefatter fokus på arbeid for sosial rettferdighet, misjon- og bistand. Dette er en viktig del av skolens identitet, og gir seg utslag gjennom lokalt sosialt engasjement og studietur til Watoto. Flere lokale, nasjonale og internasjonale pastorer og ledere gir deg undervisning, informasjon og veiledning i hvordan vi kan bidra her og nå.

Menighet, organisasjon og frivillighet

Ønsker du å utvilke dine gaver og talenter? Dette faget omhandler både teoretisk forståelse av kirke og tjeneste, og ukentlig praksis i Hillsong eller i din lokale kirke. Du vil få god opplæring på det område du trenger å vokse, og du vil få prøve dette i praksis både på Hillsong Academy, men også i den lokale kirken du knyttes opp imot.

Her er vi

Hillsong Academy
Kirkebakken 34, Stavanger

Følg oss på Instagram

Personvernerklæring

Vi er en del av

bibelskolene.no