OM SKOLEN

Fundament

Hillsong Academy ønsker mest av alt å gi deg et solid fundament som du kan bygge livet videre på. Vi mener at for å kunne få maksimalt ut av livet, er et viktig å ha lagt et godt grunnlag. Dette handler om å forstå vår identitet i Kristus, få et trygt og sunt bibelbasert grunnlag, og innblikk i kirkens historiske røtter. Men det handler også om å utvikle seg personlig, og som leder. På Hillsong Academy vil du få variert og inspirerende undervisning av høy kvalitet av ledere som deler av sin erfaring og kunnskap.

Visjon

Visjon handler om å gi dine drømmer næring, og å kunne visualisere og forme din fremtid. I Salme 90:12 står det: ”lær oss å telle våre dager slik at vi kan få visdom i hjertet.” Vi tror at Gud har utvalgt deg til å leve for en større hensikt, på alle områder i livet. Hillsong Academy gjør deg bevisst på hvordan du kan sette deg gode, langsiktige mål, slik at dine drømmer kan bli til virkelighet. Et viktig redskap i dette er at du vil få grundig hjelp til å utforme din egen livsvisjon, og få jevnlig oppfølging gjennom personlig coaching.

Handling

Vil vil at elever ved Hillsong Academy skal gå fra visjon til virkelighet og virkelig få oppdage noe av sitt potensial. Hillsong Academy gir deg muligheten til å gå fra å bygge et solid fundament, til å utforme din egen livsvisjon, som vil føre deg ut på en spennende reise. Du vil kunne lede den viktigste personen i ditt liv, nemlig deg selv inn i det som kanskje var ukjent før. Kanskje det bor en kirkeplanter i deg? Kanskje du skal ut i den store verden å bistå noen med å bekjempe urettferdighet? Hillsong Academy gir deg muligheten til å koble deg på gode og solide organisasjoner og ledere.

Trene ledere

Det ligger i Hillsong sitt DNA og trene ledere. Academy vil gi deg et godt grunnlag for din videre utvikling som medmenneske og som leder. Det ligger til rette hvor du får gode muligheter til å koble deg på ledere med mye erfaring og å lære av dem. I tillegg får du input innenfor alle sentrale områder en leder bør har kunnskap om. Du blir også utfordret til å lede på forskjellige nivå i løpet av skoleåret, noe som gir deg erfaring til videre arbeid og tjeneste.

Starte nye kirker

Hillsong Academy trener ledere til å plante nye kirker lokalt, nasjonalt og globalt. Dette er en del av vårt kall og mandat, noe du som elev kan dra stor nytte av; spesielt om du bærer på noe av dette i dine drømmer. Hillsong består i dag av 8 kirker i 8 byer, men har ikke tenkt å stoppe der. Bor det en kirkeplanter i deg, uansett tilknytning, vil du få stort utbytte av å velge Academy.

Bekjempe urettferdighet

Guds kjærlighet blir konkret gjennom praktisk handling. Vi vil bruke våre ressurser, vår stemme og vårt engasjement for å bekjempe urettferdighet, og gjøre vår verden til et bedre sted ved å tjene og møte behov, lokalt og globalet. Våre opprakte hender i tilbedelse blir også utstrakte hender i barmhjertighet. Vi ser en innflytelsesrik kirke som utgjør en forskjell lokalt og globalt gjennom å tjene sine omgivelser. Kirken gjør Guds kjærlighet håndpåtagelig ved å møte vanlige menneskers virkelige behov.

Her er vi

Hillsong Academy
Kirkebakken 34, Stavanger

Følg oss på Instagram

Personvernerklæring

Vi er en del av

bibelskolene.no