Kingdom Builders

Apr 18  |  7:30 PM  |  Pust

Kingdom Builders handler ikke om de som har mye, men om et sjenerøst hjerteslag. Når mange går sammen og bidrar, blir vi som kirke i stand til å virkeliggjøre vår drøm. Sammen gjør vi det umulige mulig. Vårt mål er å kunne ha styrke til å ta de virkelig store stegene i visjonen, ved å skape et miljø for mennesker som har tro for og en nådegave til å strekke seg økonomisk, utover tiende og hellige gaver som den enkelte allerede gir.

Samlingen vil inneholde:

  • Undervisning i forvalterskap, bibelsk økonomi og lederskap.
  • Innsikt i visjonære, aktuelle og strategiske prosjekter vi har som kirke.
  • Mulighet til å være med og realisere vesentlige prosjekter vi har som kirke.
  • Fellesskap med andre som har samme hjerte og gave.

Vi tror dette vil være meget inspirerende og trostyrkende for både det du og vi sammen står i. Samlingen er uforpliktende, men du vil bli invitert til å bli med i Kingdom Builders.