Hillsong Nights

29–30. mars 2019
Oslo Konserthus

Hillsong Nights handler om om å skape et møtepunkt hvor mennesker i alle aldre får mulighet til å samles under en felles hensikt – å bygge den lokale kirken. Over to dager får vi privilegiet av å lytte til fenomenal undervisning fra inspirerende ledere og pastorer. Vi er forventningsfulle til hva Gud kommer til å gjøre i ditt liv når vi samles i Oslo i mars.

Som en del av Hillsong Nights har vi gleden av å ønske alle våre Hillsong Leadership Network-medlemmer og andre kirkebyggere velkommen til Open House. Open House er spesielt designet for pastorer og ledere, og gir innblikk i hvordan Hillsong Church fungerer, og for å komme tett på noen av våre nøkkelteam og ledere globalt og i Skandinavia.