CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

Oppdaterte restriksjoner for gjennomførelse av gudstjeneste

Oppdatert Fredag 14. Januar 2022 kl. 19:00

Fredag 14 januar gikk regjeringen ut annonserte lettelse på restriksjoner og krav for gjennomførelse av offentlige arrangement. Munnbind skal tas i bruk der en ikke klarer og overholde meteren. Det skal være en meter mellom stoler utenom kohort. Oppmøte og deltakelse må registreres. Vi har lov til å samle 200 personer innendørs med tilviste stoler. 30 personer innendørs uten tilviste stoler. Vi oppmuntrer til å ta med deg munnbind og bruke det til du finner stolen din. Har du ikke munnbind så har vi det tilgjengelig i kirken. Vi følger smittevernveileder av Norges Kristne Råd, for mer informasjon klikk på linken.

Velkommen til gudstjenester på søndag i alle lokasjoner

Oppdaterte restriksjoner for gjennomførelse av gudstjeneste

Oppdatert Torsdag. 17. desember 2021 kl. 19:00

Torsdag 17. desember gikk regjeringen ut annonserte nye restriksjoner og krav for gjennomførelse av offentlige arrangement. Vi kan samle 50 personer med tilviste stoler i et offentlig lokale, og en har lov til å samle 20 stk uten tilviste stoler. Det er påbud om munnbind der det ikke er mulig å overholde en meter avstand. De nye restriksjonenene gjør at gudstjenester i Hillsong Norway kan foregå ulikt på de forskjellige stedene. Noen holder på gudstjenester fysisk med 50 stk mens andre gjør det på ZOOM. For informasjon se nettsider, Church Center, nyhetsbrev eller sosiale medier.

Nye krav og restriksjoner for gjennomførelse av gudstjeneste

Oppdatert Tirsdag. 07. desember 2021 kl. 19:00

Tirsdag 7. desember gikk regjeringen ut annonserte nye restriksjoner og krav for gjennomførelse av offentlige arrangement. Det skal holdes en meter mellom mennesker, og der det ikke er mulig må det brukes munnbind. Munnbind blir delt ut i døra og brukes til og fra de tilviste stolene. Det er også krav om registrering av deltaker på arrangment. I alle lokasjoner er det forhånds registrering, foruten Kristiansand og Trondheim som gjør registrering i døra. Er du syk eller har symptomer på sykdom så må du bli hjemme. Vi vil fortsette med god håndhygiene og ha Antibac tilgjengelig ved våre innganger og i våre lokaler.

Vi kan nå samles uten restriksjoner

Oppdatert Lørdag. 25. september 2021 kl. 16:00

Fredag 24 september gikk regjeringen ut og annonserte at fra lørdag 26 september klokken 16:00 så opphører Covid- 19 restriksjoner i Norge. Vi gleder oss over at vi nå kan samles uten restriksjoner. Likevel skulle noen kjenne sykdomssymptomer så anbefaler vi folk fremdeles å holde seg hjemme for å forhindre smitte.

Vi vil fortsette med god håndhygiene og ha Antibac tilgjengelig ved våre innganger og i våre lokaler.

Forebygging av koronasmitte i Hillsong Norway

Oppdatert mandag 30. august 2021 kl. 14:47
Kirken skal være en trygg plass for alle på alle måter.
Derfor er det også viktig med smittevern og vi overvåker situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Fra og med 20. juni kl. 12:00 gjaldt nye bestemmelser om antall personer tilstede på både innendørs og utendørs arrangementer. I tillegg til som tidligere å differensiere mellom med og uten faste, tilviste plasser, innføres ulike bestemmelser med eller uten coronatest -eller sertifikat.

På innendørs gudstjenester vil det nå være mulig med inntil 400 personer uten fast tilviste plasser med mens med fast tilviste plasser kan det være inntil 1000 personer tilstede. Om man bruker koronasertifikatet eller har coronatesting kan det være opptil 2500.

Vi har ingen lokaler som kan romme slike mengder og samtidig opprettholde avstandskravet på minst en meter i det offentlige rom gjelder fremdeles. Vi ønsker å være på den sikre siden og du kan være trygg på at vi ikke vil tøye reglementet.

Vi følger bransjestandarden for Smitteveileder for Norges Kristne råd som du kan laste ned her: https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2021/04/Smittevernveileder-NKR-15.04.2021-Gudstjenester-og-kirkelige-handlinger.pdf

Retningslinjer i gudstjenesten vil være:
• Stoler skal settes opp med minst en meters avstand mellom hver kohort.
• Alle registreres ved ankomst og alle må sprite hender før man kommer inn i lokalet.
• Møtevertene er tilgjengelig i lokalet og må hjelpe til hvis noen trenger noe, eller glemmer å sitte på plassene sine.
• Etter GT er møtevertene klare og til å geleide folk ut eller frigjøre plass slik at man kan opprettholde avstandskravet.

Oppdatert tirsdag 2. mars 2021 kl. 12:25: Hillsong Norge overvåker situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden. 
 
Vi som kirke vil uttrykke takknemlighet til myndigheter som styrer tydelig i denne pandemien og som tar de svakestes side når det gjelder å iverksette tiltak for å hindre videre smittespredning. Hillsong Norge er med på dugnaden og vil følge alle myndighetenes påbud. Vi ønsker å være på den sikre siden og du kan være trygg på at vi ikke vil tøye reglementet. 
 
Fra og med 28.februar er det lov å samle 100 personer til arrangementer med faste tilviste sitteplasser. Det vil derfor i de lokasjonene som det ikke har andre lokale forskrifter være mulig å gjøre fysiske samlinger. Vi samarbeider med lokale myndighetene i alle byene vi har lokasjoner vi er i.  
 
Vi følger bransjestandarden for Smitteveileder for Norges Kristne råd som du kan laste ned her: 
https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2021/02/Smittevernveileder-NKR-23.02.2021-Gudstjenester-og-kirkelige-handlinger.pdf 
 
Retningslinjer i gudstjenesten vil være:  
• Stoler skal settes opp med minst en meters avstand.  
• Alle registreres ved ankomst.  
• Møteverter følger enheten (personen, paret eller familien) inn og henviser dem til sine stoler. NB: Barnefamilier sitter i ytterkanter.  
• Alle får beskjed om at de må sitte på sine plasser gjennom GT.  
• Møtevertene er tilgjengelig i lokalet og må hjelpe til hvis noen trenger noe, eller glemmer å sitte på plassene sine. 
• Etter GT er møtevertene klare og løser forsamlingen ut gjennom utganger. 
• Det serveres ingen kirkekaffe. 

 

Oppdatert fredag 6. november 2020 kl. 18:50: Vi tar smittevern på alvor og ønsker at det skal oppleves trygt å komme på gudstjeneste i Hillsong Church. Vi følger Norges Kristelige Råd som har bekreftet at rådene fra FHI ikke har endret seg for arrangement opptil 200 deltagere i de fleste byene hvor du kan finne en Hillsong-lokasjon i Norge. 

Det er likevel ulike restriksjoner i ulike byer, og vi oppfordrer dere derfor til å holde dere oppdatert på våre hjemmesider og sosiale media for å se hvordan dette har innvirkning på din lokasjon.

Myndighetene ser at store deler av smitten skjer i private hjem og sammenkomster der det er vanskelig å overholde råd om avstand, og ikke ved offentlige arrangementer. Våre gudstjenester har tiltak som gjør det trygt å komme på gudstjeneste.

Retningslinjer i gudstjenesten vil være: 

  • Stoler skal settes opp med over en meters avstand, slik vi pleier.
  • Alle registreres ved ankomst. 
  • Møteverter følger enheten (personen, paret eller familien) inn og henviser dem til sine stoler. NB: Barnefamilier sitter i ytterkanter. 
  • Alle har på munnbind frem til de sitter på sin anviste plass. 
  • Alle får beskjed om at de må sitte på sine plasser gjennom GT. 
  • Møtevertene er tilgjengelig i lokalet og må hjelpe til hvis noen trenger noe, eller glemmer å sitte på plassene sine.
  • Etter GT er møtevertene klare og løser forsamlingen ut gjennom utganger.
  • Det serveres ingen kirkekaffe.

 

Selvom vi samles fysisk til gudstjeneste i de fleste av våre lokasjoner er nå Church Online tilbake for å gi muligheten til de som ikke kan samles, for kirken er fortsatt der du er. Bli mer på Church Online her.

Hold deg oppdatert om gudstjenester der vi samles i samme rom og meld deg her

Oppdatert tirsdag 28. oktober 2020 kl. 09:30: På grunn av nytt påbud om munnbind på offentlige steder der man ikke kan sikre 1 meters avstand vil det kommende søndag være påbudt med munnbind på gudstjenesten i Oslo. Kun når du befinner deg på din egen plass kan munnbindet midlertidig tas av. Videre ønsker vi at alle skal ta med eget munnbind, men har også noen tilgjengelig om det skulle bli behov for det. Barn trenger ikke munnbind da det ikke er anbefalt av FHI. Munnbind kommer også til å være tilgjengelig i andre lokasjoner. 

Vi følger retningslinjene i smitteveilederen fra Norges Kristelige Råd (NRK) som oppdateres regelmessig etter myndighetenes krav og standard. Les mer her

Oppdatert tirsdag 29. september 2020 kl. 16:30: Med ulike restriksjoner i de forskjellige kommunene er vi etter behov i nær dialog med ledelse for å følge forskrifter og veiledning fra FHI og kommunens ledelse. Vi er veldig takknemlig for dette samarbeidet.

Vi har én overordnet smitteveilder for Hillsong Norway som du kan laste ned her og én egen smitteveileder for Hillsong Kids Norway du kan laste ned her.

Med de nye forskriftene i Oslo kommune for å forebygge koronasmitte har vi bekreftet med kommunen at vi kan fortsette med våre gudstjenester med opp til 200 deltagere på grunnlag av dette utdraget fra forskrift om endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo:

«Tiltaket innebærer at det vil være tillatt med arrangementer innendørs for 200 personer når det er fast seteplassering. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet, og det skal ikke være mulig å bytte plass underveis. Det er ikke et krav om at sete er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el.l., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.»

Du kan lese mer om våre gudstjenester her.

Oppdatert tirsdag 12. mai 2020 kl. 12:00: Myndighetene har nå gitt mulighet for å arrangere samlinger for inntil 50 personer. For oss er det viktig at slike samlinger skal være helt trygge for de som deltar, og vi har derfor utarbeidet en Smittveileder for Hillsong Norway som er basert på råd fra norske helsemyndigheter og en bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Norges Kristne Råd sine medlemskirker.

Vi vil spesielt nevne viktigheten å holde 1 meters avstand, og at syke personer eller mennesker med symptomer ikke kan delta på våre arrangementer.

Når det gjelder våre søndagsgudstjenester sendes de fortsatt på hillsong.no/online.

Har du spørsmål rundt dette så kontakt oss gjerne på [email protected].

 

Oppdatert fredag 13. mars 2020 kl. 18:00: Velkommen til online gudstjeneste direktesendt fra Hillsong Norway. Kirken er ikke en bygning, men Guds familie, og vi gleder oss til å feire gudstjeneste i et annerledes format på søndag. Håper du vil ta del i dette sammen med oss der du er med dine. Vi skal dele nattverd, lovsynge, høre en trosfylt tale og be sammen. Gud er en god Gud, og vi gleder oss til å sees til gudstjeneste søndag formiddag klokken 11:00. Øvrige offentlige arrangementer i regi av Hillsong innstilles også ut uke 11. Online gudstjenester

Oppdatert onsdag 11. mars 2020 kl. 16:00: Norske helsemyndigheter anbefaler store grupper om å ikke møtes i de kommende dagene. Vi ønsker å innrette oss etter deres råd og veiledning. Dette medfører at vi ikke vil møtes til gudstjenester i våre normale lokaler førstkommende søndag 15. mars. Øvrige offentlige arrangementer i regi av Hillsong innstilles også ut uke 11. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hva som skjer framover ettersom situasjonen utvikler seg.

Vi vil oppmuntre deg til å følge med på sosiale medier for oppdateringer om gudstjenester og budskap vi vil gjøre tilgjengelig via nett. Kirken er ikke en bygning, og vi tror det kristne fellesskapet vil komme styrket gjennom dette. Vi vil be for og støtte de som på ulike måter rammes, og ta de forholdsregler som trengs for å gjøre vårt bidrag i samfunnsdugnaden for å redusere smitte. La oss spre håp og kjærlighet i Jesu navn.

Generelt
Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no. De og www.helsenorge.no har informasjonen man trenger, konkrete råd og også mange spørsmål og svar. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Infoskriv

Vi regner med at de fleste er klar over det nylige utbruddet av koronaviruset (coronavirus) som oppstod i Wuhan, Kina, men har spredt seg til andre regioner og land, inkludert Norge. Selv om antallet berørte mennesker i Norge er lite per dags dato, trenger vi alle å bruke visdom og følge grunnleggende retningslinjer for å beskytte de rundt oss.

I lys av dette ønsker vi å informere deg om følgende forebyggende tiltak i forbindelse med gudstjenester og møter i Hillsong, og vi setter stor pris på deres forståelse og velvilje.

Mennesker er alltid velkommen i Hillsong, men i tråd med veiledning fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, er det slik at hvis du/dine barn har vært i områder med korona-smitte og får relevante symptomer, vil vi anbefale at dere kontakter legevakt på telefon og at dere bruker visdom og avstår fra å delta i kirke-aktiviteter i en periode på 14 dager etter dato med mulig kontakt av smittede. Dette inkluderer gudstjenester, aktiviteter i helgen og midt i uken som connect-gruppe, sosiale samlinger for Youth, Kvarteret, Frontline og familier, samt afterchurch, og andre samlinger i regi av kirken.

Dersom du/dine barn ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syk med det nye koronaviruset og det ikke er tegn på symptomer på luftveisinfeksjon, kan dere omgås andre som normalt. Dessuten vil vi gjenta Helsedirektoratets råd om vaner som forebygger smitte.

I Hillsong har vi alltid bedt foreldre som har barn med forkjølelses- eller influensasymptomer, om å vente med å komme i Hillsong KIDS til de er fullstendig friske. Dette er for å beskytte de andre barna og for at de kan være hjemme og bli friske og raske så fort som mulig.

Disse retningslinjene gjelder fortsatt og vi vil oppmuntre foreldre til å ta et øyeblikk og se på Helsedirektoratet sin informasjonsfilm om koronaviruset:Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset. Vi takker på forhånd for forståelsen.

Vær på vakt og følg nødvendige forhåndsregler angående din egen helse, og særlig om du har vært på reise eller planlegger å reise utenlands. Hold deg oppdatert på folkehelseinstituttet sine nettsider www.fhi.no.

Uavhengig av din reise-historikk, om du og dine barn føler dere uvel eller erfarer symptomer, vennligst søk medisinsk hjelp og ta tid til å hvile og samle krefter hjemme. Dette vil hjelpe å forhindre spredning av viruset og beskytte mennesker rundt oss.

Til syvende og sist, selv om vi søker forebyggende tiltak og bruker visdom i å beskytte oss selv og våre kjære, er vår tro og trygghet i Jesus Kristus. Vi ber Hans løfte om beskyttelse over deg og din familie. La oss også be for de berørte rundt i verden, og at viruset raskt skal stanses.

«Du har gjort Herren, Han som er min tilflukt ja, Den Høyeste, til din bolig.
Derfor skal ikke noe ondt ramme deg, ingen plage skal komme nær ditt telt.»

Salme 91:9-10

Avslutningsvis har vi lyst til å tydeliggjøre, at målet med denne e-posten ikke er å skape bekymring rundt utviklingen av situasjonen med koronaviruset. Snarere er vårt ønske at du skal bli informert, føle deg trygg og vite at vårt hjerte er å beskytte og sikre at forebyggende behov er møtt, slik at vi kan fortsette å tilbe sammen på samlinger og gudstjenester i hele Norge.

 

Gud velsigne deg.

Hjertelig hilsen

Hillsong Norway

 

For mer ressurser om koronaviruset, vennligst besøk Helsenorge sine sider.

Publisert: 7. mars kl 13:00