Forebygging av koronasmitte i Hillsong Norway

Oppdatert tirsdag 28. oktober kl. 09:30: På grunn av nytt påbud om munnbind på offentlige steder der man ikke kan sikre 1 meters avstand vil det kommende søndag være påbudt med munnbind på gudstjenesten i Oslo. Kun når du befinner deg på din egen plass kan munnbindet midlertidig tas av. Videre ønsker vi at alle skal ta med eget munnbind, men har også noen tilgjengelig om det skulle bli behov for det. Barn trenger ikke munnbind da det ikke er anbefalt av FHI. Munnbind kommer også til å være tilgjengelig i andre lokasjoner. 

Vi følger retningslinjene i smitteveilederen fra Norges Kristelige Råd (NRK) som oppdateres regelmessig etter myndighetenes krav og standard. Les mer her

Oppdatert tirsdag 29. september kl. 16:30: Med ulike restriksjoner i de forskjellige kommunene er vi etter behov i nær dialog med ledelse for å følge forskrifter og veiledning fra FHI og kommunens ledelse. Vi er veldig takknemlig for dette samarbeidet.

Vi har én overordnet smitteveilder for Hillsong Norway som du kan laste ned her og én egen smitteveileder for Hillsong Kids Norway du kan laste ned her.

Med de nye forskriftene i Oslo kommune for å forebygge koronasmitte har vi bekreftet med kommunen at vi kan fortsette med våre gudstjenester med opp til 200 deltagere på grunnlag av dette utdraget fra forskrift om endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo:

«Tiltaket innebærer at det vil være tillatt med arrangementer innendørs for 200 personer når det er fast seteplassering. Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet, og det skal ikke være mulig å bytte plass underveis. Det er ikke et krav om at sete er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser el.l., og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.»

Du kan lese mer om våre gudstjenester her.

Oppdatert tirsdag 12. mai kl. 12:00: Myndighetene har nå gitt mulighet for å arrangere samlinger for inntil 50 personer. For oss er det viktig at slike samlinger skal være helt trygge for de som deltar, og vi har derfor utarbeidet en Smittveileder for Hillsong Norway som er basert på råd fra norske helsemyndigheter og en bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Norges Kristne Råd sine medlemskirker.

Vi vil spesielt nevne viktigheten å holde 1 meters avstand, og at syke personer eller mennesker med symptomer ikke kan delta på våre arrangementer.

Når det gjelder våre søndagsgudstjenester sendes de fortsatt på hillsong.no/online.

Har du spørsmål rundt dette så kontakt oss gjerne på [email protected].

 

Oppdatert fredag 13. mars kl. 18:00: Velkommen til online gudstjeneste direktesendt fra Hillsong Norway. Kirken er ikke en bygning, men Guds familie, og vi gleder oss til å feire gudstjeneste i et annerledes format på søndag. Håper du vil ta del i dette sammen med oss der du er med dine. Vi skal dele nattverd, lovsynge, høre en trosfylt tale og be sammen. Gud er en god Gud, og vi gleder oss til å sees til gudstjeneste søndag formiddag klokken 11:00. Øvrige offentlige arrangementer i regi av Hillsong innstilles også ut uke 11. Online gudstjenester

Oppdatert onsdag 11. mars kl. 16:00: Norske helsemyndigheter anbefaler store grupper om å ikke møtes i de kommende dagene. Vi ønsker å innrette oss etter deres råd og veiledning. Dette medfører at vi ikke vil møtes til gudstjenester i våre normale lokaler førstkommende søndag 15. mars. Øvrige offentlige arrangementer i regi av Hillsong innstilles også ut uke 11. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om hva som skjer framover ettersom situasjonen utvikler seg.

Vi vil oppmuntre deg til å følge med på sosiale medier for oppdateringer om gudstjenester og budskap vi vil gjøre tilgjengelig via nett. Kirken er ikke en bygning, og vi tror det kristne fellesskapet vil komme styrket gjennom dette. Vi vil be for og støtte de som på ulike måter rammes, og ta de forholdsregler som trengs for å gjøre vårt bidrag i samfunnsdugnaden for å redusere smitte. La oss spre håp og kjærlighet i Jesu navn.

Generelt
Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no. De og www.helsenorge.no har informasjonen man trenger, konkrete råd og også mange spørsmål og svar. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Infoskriv

Vi regner med at de fleste er klar over det nylige utbruddet av koronaviruset (coronavirus) som oppstod i Wuhan, Kina, men har spredt seg til andre regioner og land, inkludert Norge. Selv om antallet berørte mennesker i Norge er lite per dags dato, trenger vi alle å bruke visdom og følge grunnleggende retningslinjer for å beskytte de rundt oss.

I lys av dette ønsker vi å informere deg om følgende forebyggende tiltak i forbindelse med gudstjenester og møter i Hillsong, og vi setter stor pris på deres forståelse og velvilje.

Mennesker er alltid velkommen i Hillsong, men i tråd med veiledning fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, er det slik at hvis du/dine barn har vært i områder med korona-smitte og får relevante symptomer, vil vi anbefale at dere kontakter legevakt på telefon og at dere bruker visdom og avstår fra å delta i kirke-aktiviteter i en periode på 14 dager etter dato med mulig kontakt av smittede. Dette inkluderer gudstjenester, aktiviteter i helgen og midt i uken som connect-gruppe, sosiale samlinger for Youth, Kvarteret, Frontline og familier, samt afterchurch, og andre samlinger i regi av kirken.

Dersom du/dine barn ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syk med det nye koronaviruset og det ikke er tegn på symptomer på luftveisinfeksjon, kan dere omgås andre som normalt. Dessuten vil vi gjenta Helsedirektoratets råd om vaner som forebygger smitte.

I Hillsong har vi alltid bedt foreldre som har barn med forkjølelses- eller influensasymptomer, om å vente med å komme i Hillsong KIDS til de er fullstendig friske. Dette er for å beskytte de andre barna og for at de kan være hjemme og bli friske og raske så fort som mulig.

Disse retningslinjene gjelder fortsatt og vi vil oppmuntre foreldre til å ta et øyeblikk og se på Helsedirektoratet sin informasjonsfilm om koronaviruset:Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset. Vi takker på forhånd for forståelsen.

Vær på vakt og følg nødvendige forhåndsregler angående din egen helse, og særlig om du har vært på reise eller planlegger å reise utenlands. Hold deg oppdatert på folkehelseinstituttet sine nettsider www.fhi.no.

Uavhengig av din reise-historikk, om du og dine barn føler dere uvel eller erfarer symptomer, vennligst søk medisinsk hjelp og ta tid til å hvile og samle krefter hjemme. Dette vil hjelpe å forhindre spredning av viruset og beskytte mennesker rundt oss.

Til syvende og sist, selv om vi søker forebyggende tiltak og bruker visdom i å beskytte oss selv og våre kjære, er vår tro og trygghet i Jesus Kristus. Vi ber Hans løfte om beskyttelse over deg og din familie. La oss også be for de berørte rundt i verden, og at viruset raskt skal stanses.

«Du har gjort Herren, Han som er min tilflukt ja, Den Høyeste, til din bolig.
Derfor skal ikke noe ondt ramme deg, ingen plage skal komme nær ditt telt.»

Salme 91:9-10

Avslutningsvis har vi lyst til å tydeliggjøre, at målet med denne e-posten ikke er å skape bekymring rundt utviklingen av situasjonen med koronaviruset. Snarere er vårt ønske at du skal bli informert, føle deg trygg og vite at vårt hjerte er å beskytte og sikre at forebyggende behov er møtt, slik at vi kan fortsette å tilbe sammen på samlinger og gudstjenester i hele Norge.

Gud velsigne deg.

Hjertelig hilsen

Hillsong Norway

Hillsong Norway

For mer ressurser om koronaviruset, vennligst besøk Helsenorge sine sider.

Publisert: 7. mars kl 13:00