Kids | Stockholm

Hillsong Kids

Stockholm

För barn i åldrarna 1–12 år finns Hillsong Kids varje söndag på alla våra campus. Du checkar enkelt in dina barn och de blir omhändertagna på bästa sätt av våra fantastiska Kids-ledare medan du går på stora mötet. Vi håller till precis i närheten av möteslokalerna och har även en föräldralounge för nyblivna föräldrar i anslutning till stora mötet.

Åldersgrupper

Buddies (1-2 år)
Buddies är för våra allra minsta barn. Under gudstjänsten får de vara i en säker miljö där de tas omhand av våra Kids-ledare, får sjunga lovsång, lyssna till predikan och lär sig om Jesus på ett sätt som är anpassat till deras ålder. I Hillsong Södra är Buddies för 1-3 år.

Champions (3-5 år)
Champions är för alla barn som är 3 till 5 år gamla. De har en fartfylld gudstjänst där de får lovsjunga Gud tillsammans, lyssna till en illustrerad predikan och lära sig om Jesus och Hans kyrka. Våra Kids-ledare gör sitt absolut bästa för att barnen ska älska kyrkan och de flesta längtar till kyrkan på söndagar! I Hillsong Södra är Champions för 4-7 år.

All Stars (förskoleklass till årskurs 3)
Det här är vår näst äldsta grupp. På söndagar får de lära sig om Jesus, lovsjunga tillsammans, lyssna till en predikan som är utformad efter deras ålder och förståelse, och umgås med varandra och våra Kids-ledare. De förbereds för livet och får veta att de är älskade av Gud, att Han har en plan för deras liv och att inget är omöjligt för dem. I Hillsong Södra är All Stars för årskurs 2 och 3.

Heroes (årskurs 4 till 6)
Det här är vår allra äldsta åldersgrupp i Hillsong Kids, full av liv och rörelse. På söndagar samlas de och får uppleva Gud genom lovsång, bön och en fantastisk predikan. Utöver detta samlas våra Heroes regelbundet på fredagar för aktiviteter och gemenskap. Vi vill också förbereda de äldsta barnen för deras framtid i livet och i kyrkan. De har därför möjlighet att delta i vårt Junior Leadership Program där de kan vara med och tjäna och bygga Guds hus. De har på söndagar regelbunden kontakt med äldre ungdomar och ledare i Youth som är bra förebilder och gör övergången till tonåren enklare.

Föräldralounge
I vår föräldralounge erbjuder vi alla föräldrar med barn upp till 1 år live stream med ljud och bild från stora mötet. Vi vill att kyrkan ska vara tillgänglig i alla livets säsonger, och i vår föräldralounge kan nyblivna föräldrar vara med i lovsång och följa predikan med möjlighet att amma och ta hand om sina barn.

 

Vill du engagera dig som volontär i Hillsong Kids? Hör av dig till oss på hillsongkids@hillsong.se.
Förregistrera ditt barn till Kids
Alla uppgifter lagras i enlighet med PUL.