Connectgrupper | Sweden

Connectgrupper

I våra Connect Groups samlas vi för att dela livet, mat, Guds ord och bön tillsammans. Det är en miljö där vi kan bygga relationer, göra livet tillsammans samt hjälpa och uppmuntra varandra i vår vandring med Gud.