Creative

Creative är den del av vår kyrka som handlar om vårt uttryck och hur vi tar budskapet om Jesus och Hans kärlek, och gör det tillgängligt och attraktivt för så många som möjligt. Det innefattar allt från musik till design och konst, till kommunikation och media. Vill du ha mer info kontakta oss på media@hillsong.se.