Givande

Hillsong Church Sweden byggs inte på några få människors uppoffringar, utan på engagemang och hängivenhet från alla som kallar Hillsong sitt hem. Det är tillsammans vi kan göra en betydande skillnad i världen. Givande är att ge tillbaka något till Gud för allt han har gett till oss, och när du ger in i Hillsong Church Sweden ger du inte bara till bland annat till sociala lokala projekt och projekt för att motverka trafficking, utan du sår även in i Guds rike.