PÅ GÅNG PÅ HILLSONG KIDS

18/8 Dop
Vi har dop på alla våra campus. Om ditt barn är intresserad av att döpa sig är du välkommen att prata med en Kids-ledare eller kontakta oss på kids@hillsong.se för mer information om dopklasser.

18/8 och 25/8 Karneval och Run For Change
Den 18/8 i Göteborg och 25/8 i Stockholm Norra, Jönköping och Örebro har vi en stor festlig After Church med hoppborgar, aktiviteter och tävlingar i samband med vad vi brukade kalla Hillsongloppet.

Dopklass
Om ditt barn är intresserad av att döpa sig är du välkommen att prata med en Kids-ledare eller kontakta oss på kids@hillsong.se för mer information om dopklasser.

Mail: kids@hillsong.se
Instagram: @HillsongKidsSweden
Youtube: HillsongKidsSweden