Othi Nginguye

Hillsong ngesiZulu

Othi Nginguye

Umculo namagama awo: Ben Fielding & Reuben Morgan; Kuhumushwe ngu: Nonhlanhla Ndimande & Prudentia Ndimande

IVESI 1:
Bengubani ‘kuthi uSomandla
Angangamkela
Ngangilahlekile Wansondez’
Uthando lwakhe kimi
Uthando lwakhe kimi

IKHORASI:
Okhululwe indodana
Ungokhululekile
Ngingumntwana wakhe
Yebo Nginguye

IVESI 2:
Ng’khulekile
Ung’hlawulele
Umusa wakho ubanzi
Ngisayisigqila sesono
UJesu wangifela
Yebo wangifela

IKHORASI 2:
Okhululwe indodana
Ungokhululekile
Ngingumntwana wakhe
Yebo Nginguye
Ekhaya ‘ka Baba
Nginendawo yami
Ngingumntwana wakhe
Yebo Nginguye

BRIDGE:
Ngikhethiwe
Angilahliwe
Nginguye Othi nginguye
Ungakimi
Awumelani nam’
Nginguye othi nginguye

Listen to Othi Nginguye

Other songs from Hillsong Worship

Check lyrics and music videos

King of Kings

King of Kings

Hillsong Worship

No One But You

No One But You

Hillsong Worship

What a Beautiful Name

What a Beautiful Name

Hillsong Worship

Hillsong Worship

Albums, tour dates and exclusive content

Hillsong Music

The sound of our house

Having always been committed to building the local church, we are convinced that part of our purpose is to champion passionate and genuine worship of our Lord Jesus Christ in local churches right across the globe.

Tours

On the road, hopefully near you