CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

Personvern og databeskyttelse for brukere av Hillsong.com

INNLEDNING

Velkommen til Hillsong.com. Nettstedet som denne policyen er vert for eies og forvaltes av Hillsong International Ltd som forvalter for Hillsong International («Hillsong»).

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Hillsong-kirker globalt, inkludert i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet som inkluderer Storbritannia, EU og Norge («EØS»(sammen “Hillsong-kirker”) og kirken henvist til under policyen («den lokale kirken») og Hillsong samler inn, bruker, avslører, overfører, lagrer, beholder eller på annen måte behandler informasjonen, uansett om den leveres via nettstedet, eller ervervet direkte på annen måte, og vil bli behandlet i samsvar med loven.

Ved å fortsette å surfe på og bruke dette nettstedet godtar du vilkårene for bruk, som styrer lokalkirkens og Hillsongs forhold til deg.

TOLKNING

Når «vi», «vår» eller «oss» brukes i denne personvernerklæringen, henvises det til forholdet ditt med og en forpliktelse eller rett, både i Hillsong og lokalkirken.

«Datakontrollør» er enheten som bestemmer formålet som personopplysninger samles inn og behandles for.

«Databehandler» er enheten som behandler personopplysninger på vegne av datakontrolløren

“Personopplysninger” er informasjon om en levende person som gjør det mulig å identifisere dem, for eksempel navn, e-post eller fotografi, og kan identifisere dem alene eller i forbindelse med annen informasjon.

DATABESKYTTELSESLOV

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

This policy explains how we comply with laws and regulations in our respective countries and the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Privacy & Electronic Communications Regulations 2003 (“the PECR”) relating to electronic communications (jointly and severally, ”the Law”).

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Hillsong har avtalt med den lokale kirken at:

a. Den lokale kirken vil administrere innhold på den delen av nettstedet dedikert til den lokale kirken der retningslinjene er lagt ut, for eksempel com/london, og særlig registrering for arrangementer og gaver på nettet

b. alle personopplysninger knyttet til personer bosatt i EØS som er oppnådd fra eller relatert til slike personer som får tilgang til nettstedet til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til:

i. gjøre en donasjon

ii. registrering for ethvert arrangement

iii. anskaffe varer eller tjenester gjennom dette nettstedet

 

vil bli behandlet i samsvar med denne personvernerklæringen og loven;

c. Slik informasjon vil bli holdt konfidensiell og skal bare gis til tredjeparter, som hjelper oss, leverer varer eller tjenester forespurt av slike personer, eller med deres forutgående samtykke.

Vi vil holde fast ved prinsippene for databeskyttelse som beskrevet i GDPR. Informasjonen din vil bli:

a. behandlet lovlig, rettferdig og på en gjennomsiktig måte

b. samlet for spesifiserte, eksplisitte og legitime formål og ikke viderebehandlet på en måte som er uforenlig med disse formålene

c. tilstrekkelig, relevant og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålene de behandles for

d. nøyaktig og, når det er nødvendig, holdt oppdatert

e. holdes i et skjema som tillater identifikasjon av datainformasjon ikke lenger enn det som er nødvendig for det formål som personopplysningene behandles for

f. behandlet på en måte som sikrer riktig sikkerhet for personopplysningene, herunder beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade ved hjelp av passende tekniske eller organisatoriske tiltak.

DATAKONTROLLØRER OG DATABEHANDLERE

Selv om Hillsong og den lokale kirken er separate organisasjoner, samarbeider de og kan ha behov for å dele personopplysninger slik at hver kan utføre sitt ansvar som kirker, støtte kirkens samfunn og levere produkter og tjenester du ber om.

Mens denne personvernerklæringen er lagt ut på nettstedet av Hillsong som en datakontroller, er det på delen av nettstedet som forvaltes av den lokale kirken, der den lokal kirken også er en datakontroller av personopplysningene du oppgir.

Hvis du gir personopplysninger direkte til den lokale kirken eller gjennom din involvering i den lokale kirken eller til ansatte eller frivillige, er den lokale kirken som datakontrollør ansvarlig for å overholde sine juridiske forpliktelser under GDPR. Hvor dette er samtykket eller tillatt, deles dinne personopplysningene med Hillsong og Hillsong kan enten behandle slike opplysninger på vegne av den lokale kirken eller som en felles kontrollør til bruk for sine egne formål

Hvor Hillsong og den lokale kirken er felles kontrollører,  er begge ansvarlige for hvordan dine opplysninger behandles.

EEA-REPRESENTANT

Siden Hillsong er en datakontrollør basert i Australia, er hver lokal kirke i EØS landrepresentanten for Hillsong i jurisdiksjonen der den lokale kirken er etablert for å bistå Hillsong med innsamling, lagring, bruk og overføring av informasjon og overholdelse av alle gjeldende databeskyttelseslover.

OMFANG AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Hillsong og Hillsong-kirker tar ditt personvern veldig alvorlig, og denne personvernerklæringen er vedtatt da den anerkjenner retten til at folk skal beholde personopplysningene private.

Ved å levere personopplysninger, inkludert ved bruk av dette nettstedet, godtar du å tillate oss å kontakte deg, blant annet via post, e-post, telefon eller SMS, i forbindelse med våre veldedige formål:

 1. for våre legitime interesser, i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter, eller
 2. på grunnlag av samtykke du har gitt.

Endre preferansene dine

Hvis du på et punkt vil endre preferansene dine og:

 1. du ikke ønsker å motta ytterligere kommunikasjon fra Hillsong og/eller din lokale kirke  ELLER
 2. du ønsker å endre måten du mottar kommunikasjon på,

følg fremgangsmåten under Dine rettigheter nedenfor.

Hvis du er uenig med noen del av denne personvernerklæringen, ber vi deg om å ikke gi personopplysninger til oss og ikke bruk nettstedet.

HVORDAN PERSONLIG INFORMASJON SAMLES INN

Personopplysninger samles inn hver gang du er i kontakt med oss, for eksempel når du:

a. besøker nettstedet (se retningslinjer for informasjonskapsler)

b. donere til den lokale kirken

c. registrere deg for en Hillsong-konferanse eller et arrangement i den lokale kirken

d. søke om jobb eller frivillig verv ved den lokale kirken

e. gi kontaktinformasjon, skriftlig eller muntlig, til lokalkirkens personale eller frivillige

f. kjøp varer eller tjenester fra Hillsong, via nettstedet, eller direkte fra den lokale kirken, og når du oppgir kreditt- eller debetkortdetaljer

g. delta i andre lokale kirkeaktiviteter, for eksempel grupper

h. kontakte oss via e-post, tekst, brev, telefon

i. har møter med ansikt til ansikt med ansatte og frivillige

j. Få tilgang til sosiale medier-plattformer som Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram

k. registrere deg hos MyHillsong.com og gi Hillsong tillatelse til å gi den lokale kirken tilgang til dine personopplysninger og gi samtykke til å bli kontaktet av Hillsong og/eller den lokale kirken.

TYPER INFORMASJON INNSAMLET

Personlige opplysninger

Typene personlig informasjon som samles inn av oss inkluderer:

 • personlige opplysninger som din tittel, navn og fødselsdato
 • kontaktdetaljer som postadresse, postnummer, e-post, mobil og telefonnummer
 • når det er relevant for vårt oppdrag, demografisk informasjon som sivilstatus, nasjonalitet, utdanning, sysselsetting/kvalifikasjoner og familieopplysninger
 • finansiell informasjon som donasjonshistorikk og bankinformasjonen din
 • om du er skattebetaler på stedet der den lokale kirken er registrert
 • ektefelle- og familiedetaljer når du blir med frivillig, registrerer deg for hendelser og/eller registrerer barna dine av hvilken som helst grunn i Hillsong eller den lokale kirken
 • Ikke-finansiell informasjon som pass, kjørelisenser og finansiell informasjon som løpeposter, skattekoder og utgifter
 • ansattes og frivillige data som kvalifikasjoner, språk og erfaring
 • registreringer av din kontakt med oss
 • fotografier levert av deg eller tatt på Hillsong eller tjenester og arrangementer utført av den lokale kirken
 • besøk på nettstedet for å gjøre det mulig for Hillsong å forbedre sin effektivitet og bedre fremme kirketjenester og arrangementer.

Personlig informasjon innen sensitiv/spesialkategori

Vi kan samle inn og lagre sensitiv personlig informasjon (spesiell kategoriinformasjon under GDPR), for eksempel:

 • helseinformasjon gitt under pastorale møter
 • helseinformasjon for å hjelpe til med å delta på Hillsong eller tjenester og arrangementer utført av den lokale kirken
 • religiøs informasjon (oppmøte på lokale kirker og/eller lokale kirkearrangementer/aktiviteter, personlige trosbeslutninger, dåp)
 • religiøs tilhørighet, tillatt når du og/eller din familie møtes, registrerer deg for Hillsong og/eller den lokale kirkens arrangementer og konferanser
 • ønsker om forbønn.

DETTE BRUKER VI INFORMASJONEN TIL

Vi samler informasjon om deg for en rekke bruksområder basert på forskjellige årsaker. For eksempel blir noe av informasjonen oppgitt for å registrere seg for aktiviteter eller hendelser. Noen ganger er vi pålagt ved lov og forskrifter å samle inn og behandle informasjon om deg, og på andre tidspunkter anser vi at det er i vår legitime veldedige interesse å samle inn og behandle informasjon.

Din personlige informasjon vil bli behandlet i samsvar med loven. Den blir aldri solgt eller gitt bort. Den deles kun med andre der du har gitt samtykke eller hvor det er tillatt eller påkrevd, enten kontraktmessig eller lovlig.

Vi vil ikke bruke dine personlige opplysninger til andre formål uten først å søke samtykke, med mindre det kreves av loven.

Vanligvis kan bruken av dine personlige opplysninger basert på våre legitime veldedige interesser og med ditt samtykke, inkludere:

 • holde deg informert om Hillsong og/eller den lokale kirkens tjenester, aktiviteter, arrangementer, ressurser og konferanser
 • å fremme interessene til Hillsong, dets kristne oppdrag og dets veldedige mål
 • å styre ansatte og frivillige
 • å finansiere og behandle donasjoner og tilhørende lovbestemte rettigheter og forpliktelser
 • å etablere og opprettholde engasjementet med oss, arrangementer du har deltatt på, hvilke områder og aktiviteter i den lokale kirken du har støttet, registrert g bekreft eventuelle donasjoner, for å levere de produktene eller tjenestene du har bedt om
 • å svare på en henvendelse eller forespørsel om ytterligere informasjon eller klage om oss, våre tjenester, aktiviteter og arrangementer
 • å registrere deg for arrangementer, konferanser og gi de ønskede tjenestene
 • å utføre analyse og markedsundersøkelser og forbedre nettstedet og kommunikasjonen, for eksempel ved å samsvare anonymiserte brukerdata med sosiale medier, for eksempel Facebook, for bedre å forstå folks interesser
 • å hjelpe den lokale kirken med å tilby tjenester og produkter mer verdifulle for de som er involvert i Hillsong og det lokale kirkesamfunnet
 • for å forbedre vår evne til å hjelpe lokalbefolkningen og det bredere samfunnet
 • å bistå den lokale kirken og tilhørende Hillsong-kirker med ledelses- og administrasjonsformål, for eksempel regnskaps-, kreditt-/ debetkortbetalinger, anti-svindel, vedlikehold og utvikling.

Juridisk grunnlag for bruk av dine personlige opplysninger

Vi behandler bare dine personlige opplysninger der vi har et juridisk grunnlag for å gjøre det. Det juridiske grunnlaget vil avhenge av årsaken eller grunnene til at vi samlet inn og må bruke informasjonen din. Under loven i nesten alle tilfeller vil det juridiske grunnlaget være:

 • fordi det er i vår legitime interesse som registrerte veldedige og kristne religiøse enheter å bruke dine personlige opplysninger til å operere og forbedre vår tjeneste som kirker
 • å oppfylle kontraktsforhold vi har med deg i forbindelse med levering av produkter eller tjenester, for eksempel registrering på arrangementer
 • fordi du har samtykket til at Hillsong og/eller den lokale kirken kan bruke informasjonen din til en bestemt hensikt
 • fordi vi må bruke dine personlige opplysninger til å overholde en lovlig forpliktelse, som f.eks. beskyttelse og velferd for enkeltpersoner
 • for å beskytte de vitale interessene til deg eller en annen person, for eksempel i pastorale situasjoner
 • å behandle personopplysninger i sensitive/spesialkategori som er relevante for oss som en ideell religiøs organisasjon
 • hvor du har gitt samtykke til oss å kontakte deg via e-post, telefon eller SMS, for å sende deg informasjon og markedsføringskommunikasjon.

DATALAGRING OG HVEM SOM SER INFORMASJONEN DIN

Informasjon du tilbyr elektronisk, inkludert gjennom dette nettstedet, kan bli holdt på datamaskiner i Hillsongs kirkelokasjoner og på servere i AustraliaEØS og USA.

Informasjon du oppgir i papirform, for eksempel samtykke, brev eller innspillinger i møter med ansatte eller frivillige, kan overføres til sikre virtuelle systemer eller lagres i sikre fysiske arkiveringssystemer.

Med forbehold om overholdelse av retningslinjene og prosedyrene for datastyring, og i samsvar med de ovennevnte databeskyttelsesprinsippene, kan informasjonen nås, brukes og lagres:

a. På datamaskiner i Hillsongs kirkelokasjoner og servere basert i EØS, Australia og USA; og

b. av et begrenset antall ansatte eller nøkkelfrivillige i henhold til taushetsplikt som er involvert i utvikling, vedlikehold og drift av nettstedet com, og MyHillsong.com, eller tjenestene som tilbys gjennom dem, eller som handler for oss for bruksområder angitt i denne personvernerklæringen eller andre formål godkjent av deg. Disse partene kan også behandle informasjon, oppfylle og levere bestillinger, behandle kredittkortbetalinger og gi støttetjenester til oss.

Tredjeparts tjenesteleverandører kan behandle informasjon, oppfylle og levere bestillinger, behandle donasjoner og kredittkortbetalinger, og gi støttetjenester på våre vegne. Når slike opplysninger blir delt, begrenser avtaler på plass bruken av informasjonen din til det formål det er gitt for og sikrer at det er lagret sikkert og i samsvar med gjeldende databeskyttelses- og personvernlover.

En av våre hovedleverandører er The Rocket Science Group i USA d/b/a  MailChimp, som tilbyr e-postkommunikasjonstjenester og er sertifisert under EU-US Privacy Shield Framework godkjent av EU-kommisjonen.

Vi selger eller overfører ikke noen av dine personlige opplysninger til andre organisasjoner og/eller personer uten ditt uttrykkelige samtykke, med mindre det kreves av loven.

Finansregistre og kortdetaljer:

Alle finansielle betalinger og poster blir holdt i samsvar med Payment Card Industry Data Security Standard («PCI DSS»).

Alle kreditt-/debetkortdonasjoner gjort på nettet eller via telefon, blir utført sikkert gjennom tredjeparts tjenesteleverandører og betalingsterminaler, som overholder PCI DSS. Redigerte kortdetaljer blir ikke registrert og lagret på våre systemer.

Vi lagrer ikke redigerte økonomiske detaljer (kreditt- eller debetkortnumre) oppnådd gjennom nettransaksjoner, vi overfører heller ikke informasjon til tredjeparter, unntatt der det er lovlig for oss å gjøre det, for å bistå med svindelreduksjon, eller for å gi en tjeneste forespurt og minimere kredittrisiko.

Hvor lenge beholder vi informasjonen din?

Vi vil bare beholde dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig og i samsvar med loven og andre juridiske krav.

Hvis du har angitt at du ikke lenger ønsker å høre fra oss, vil vi beholde minimumsinformasjonen nødvendig for å sikre at ingen fremtidig kontakt blir gjort.

Selv etter at du har endret dine kommunikasjonspreferanser, kan vi imidlertid beholde kopier av informasjon om deg i en periode som er i samsvar med gjeldende lovgivning, gjeldende lovbestemmelse eller som vi mener er rimelig nødvendig for å overholde gjeldende lov, regelverk eller juridisk prosess.

Der vi oppbevarer personlig informasjonen innen sensitivkategorien, med mindre vi har bevis på at du har regelmessig kontakt med oss, eller vi er lovpålagt for å beholde, vil sensitiv informasjon bli slettet etter en periode på to (2) år.

INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker ulike teknologier for å samle inn informasjon når du åpner eller bruker Hillsong.com, inkludert plassere data, vanligvis kalt “informasjonskapsel” på enheten din. Informasjonskapsler er små datafiler som er lagret på harddisken eller i enhetens minne når du besøker et nettsted eller ser en melding. Ved å bruke Hillsong.com tillater du at vi samler inn og bruker informasjonen din fra aktiviteter på enheter du bruker i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du vil ha mer informasjon og lære å blokkere eller slette informasjonskapsler som brukes på Hillsong.com, kan du se vår informasjonskapselpolicy.

DINE RETTIGHETER

Personlige opplysninger

Når du har gitt ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger, kan du til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. I tillegg gir loven deg retten til, under visse omstendigheter:

 • å be om skriftlig og trygg innhenting av kopier av personlig informasjon vi har om deg
 • å rette opp eller oppdatere dine personlige opplysninger holdt av oss
 • å be oss om å slutte å bruke dine personlige opplysninger til markedsføringsformål eller for andre formål der det ikke er lovlig forutsetning for fortsatt behandling
 • å motsette deg profileringsaktiviteter basert på vår legitime interesse
 • å be om å få alle personlige data slettet (kun i EØS).

For å utøve noen av disse rettighetene, vennligst kontakt [email protected]eller ta kontakt med databeskyttelsesansvarlig (kontaktinformasjon angitt nedenfor).

Informer Hillsong eller den lokale kirken så snart noen av dine kontaktopplysninger endrer seg slik at registrene kan holdes oppdatert.

Vi vil ta rimelige skritt for å rette opp informasjonen din, som er unøyaktig, ufullstendig eller utdatert.

Hvis du vil at din personlige informasjon skal slettes, kan du kontakte databeskyttelsesansvarlig ved Hillsong eller den lokale kirken du går i (eller tidligere gikk i hvis du ikke lenger er i en Hillsong-kirke) og der det er praktisk mulig, blir informasjonen slettet.

En forespørsel om tilgang, endring eller sletting av dine personlige opplysninger kan bli nektet under visse omstendigheter. Hvis nektet, vil du få en begrunnelse for vedtaket, og ved en endring, med en merknad med dine personlige opplysninger om at dens nøyaktighet er omstridt.

Markedskommunikasjon

Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) gir deg retten til:

 • å velge om du vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss via e-post, tekst eller telefon
 • å vite om informasjonskapsler Hillsong bruker, slik at du kan bestemme om du skal gi tillatelse til å lagre en informasjonskapsel på enheten. Se Informasjonskapselpolicy på Hillsong.com.

Du kan endre måten du blir kontaktet på, eller hvilket type materiale som blir sendt til deg, når som helst ved å kontakte oss via post eller e-post ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Endre preferansene dine

Du vil ha mulighet til å nekte å akseptere kommunikasjon når som helst og avbryte mottak av slik kommunikasjon ved å:

a. følge instruksjonene for å “abonnere” på e-post eller tekstkommunikasjon mottatt fra Hillsong og/eller den lokale kirken.

b. e-post [email protected]

c. sende e-post til den lokale kirken som du går i, eller tidligere gikk i, eller som kontaktet deg.

SIKKERHET

Det vil bli truffet rimelige tiltak for å holde eventuell personlig informasjon sikker.

Personlig informasjon, som holdes elektronisk, lagres i en sikker server eller sikre filer.

Internett er ikke en sikker metode for overføring av informasjon. Følgelig er det ikke noe ansvar for sikkerheten til opplysninger du sender til eller mottar fra oss via Internett eller for uautorisert tilgang eller bruk av denne informasjonen.

Sikkerhetsforanstaltninger er truffet for å beskytte dine opplysninger mot uautoriserte personers tilgang og mot ulovlig behandling, utilsiktet tap, ødeleggelse og skade.

Hvor vi har gitt deg, eller hvor du har valgt sikkerhetskoder (brukernavn, passord, minneverdig ord eller PIN), som gjør at du kan bruke en hvilken som helst nettjeneste, er du ansvarlig for å holde disse sikkerhetsdetaljene konfidensielle.

LENKER OG SOSIALE MEDIER

Dette nettstedet kan også inneholde lenker til andre nettsteder eller kan gi sosiale mediaknapper, tillate deling av nettinnhold direkte til sosiale medieplattformer, for eksempel Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube.

Vi støtter ikke nettsteder for sosiale medier og har ikke noe ansvar for innholdet, med mindre det er oppført av eller godkjent av oss, heller ikke er vi ansvarlige for informasjonskapslene som slike nettsteder kan inneholde.

Bruk av slike knapper eller lenker er på egen risiko, og du må verifisere autentisitet av nettsteder før du legger ut eller gir personlig informasjon om slike nettsteder.

Vi ber ikke om passord eller personlige opplysninger på sosiale medier.

Nettsteder som Vimeo og YouTube brukes til å legge inn videoer på nettstedet, og tjenesteleverandører som Brushfire, MailChimp og Google Analytics kan sende sine egne informasjonskapsler via dette nettstedet. Vennligst se på informasjonskapslene og personvernreglene på disse tredjepartssidene hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Dette nettstedet kan også inneholde sponsede lenker og annonser. Disse kan typisk være gjennom relaterte Hillsong-kirker, partnerkirker eller tjenesteleverandører, som kanskje har sine egne detaljerte retningslinjer for personvern.

NEDLASTING

Eventuelle dokumenter eller filer som er tilgjengelig for nedlasting fra vårt nettsted, er gitt på brukerens egen risiko.

RAPPORTERE BEKYMRINGER

Ta kontakt med enten Hillsong eller den lokale kirken hvis du ønsker å ta opp en bekymring om håndtering av dine personlige opplysninger gjennom dette nettstedet eller direkte til den lokale kirken dersom det involverer informasjon som er gitt på annen måte.

Du har også rett til å sende inn en klage til databeskyttelseskontoret (se kontaktinformasjon nedenfor) om hvordan dataene dine administreres.

ENDRINGER TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Hillsong kan fra tid til annen endre denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i beste praksis, sikkerhet og kontroll og for å sikre overholdelse av eventuelle endringer eller endringer i loven eller annen gjeldende lovgivning i EØS. Enhver endret versjon vil være tilgjengelig på nettstedet. Vi foreslår at du besøker regelmessig for å holde deg oppdatert med eventuelle endringer.

KONTAKT

Kontakt Hillsong og/eller din lokale Hillsong:

Hvis du vil ha ytterligere informasjon, eller har spørsmål, problemer eller klager knyttet til personvernerklæringen eller våre retningslinjer for informasjonshåndtering generelt, vennligst kontakt den aktuelle personen nedenfor:

Hillsong International Ltd som forvalter for Hillsong International
Att: Databeskyttelsesansvarlig
1-5 Solent Circuit, Baulkham Hills NSW 2153,
Australia
Ph .: +61 2 8853 5353
E-post: [email protected]

Eller den lokale kirken / EØS-representanten oppført nedenfor

Hillsong Church London (eller den aktuelle lokale kirken)
Att: Databeskyttelsesansvarlig
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Tlf.: +44 (0) 20 7384 9200,
Firmanummer: 05487537
Frivillighetsnummer: 1120355
E-post: [email protected]

Databeskyttelsesmyndigheter
Informasjonskommisjonærens kontor (Storbritannia)
https://ico.org.uk/concerns/
Kundeservice: 0303 123 1113

Kontor for den australske informasjonskommisjonæren
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
[email protected]
Ved forespørsler: 1300 363 992.

The following are the nomintated representatives of Hillsong International in each EEA country

Hillsong Church UK
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Information Commissioners Office (UK)
https://ico.org.uk/concerns/
Helpline: 0303 123 1113

Hillsong Church France
Attn: Délégué à la protection des données
108, Avenue du Maine
75014 PARIS
Tél : +33 (0) 9 74 77 75 75
E-mail: [email protected]

Commission nationale de l’informatique et des libertés 
3 Place de Fontenoy, TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07, France
Fax: +33 (0)1.53.73.22.00
Tel: +33 (0)1.53.73.22.22
https://www.cnil.fr/en/contact-cnil

Hillsong Church Germany & Zurich
Att: Datenschuzbeauftragter: Christoph Kutschbach
Schneckenburgstraße 11
778467 Konstanz
Deutschland
Ph.: +49 7531 3 61 61 77
Email: [email protected]

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstr. 30 – 53117 Bonn
Phone: +49 (0)228-997799-0
Fax: +49 (0)228-997799-5550
Email: [email protected]

Hillsong Church Sweden
Att: Data Protection Officer: Abraham Asaph
Box 41
101 20 Stockholm
Ph.:  +4672 004 47 48
Email: [email protected]

The Swedish Data Protection Authority; Datainspektionen
Datainspektionen, 104 20 Stockholm
Box 8114
+46 08-657 61 00
Fax: 08-652 86 52
[email protected]

Hillsong Church Norway
Att: Data Protection Officer
Pb 32, 4001 Stavanger
Ph.: + 47 977 67 456
Email: [email protected]

The Norwegian Data Protection Authority (DPA); Datatilsynet
Tollbugata 3, 0152 Oslo
P.O. Box 8177 Dep., 0152 Oslo
+ 47 22 39 69 00
[email protected]

Hillsong Church Portugal
Att: Data Protection Officer: Priscila Costa
Ph.: ‭+351 936 887 812
Email: [email protected]

Comissäo Nacional de Protecçäo de Dados
R. de São Bento 148, 1200-031 Lisboa, Portugal
T +351 21 392 84 00
F +351 21 397 68 32
[email protected]

Hillsong Church Spain
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Hillsong Church Spain
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Agencia Española de Protección de Datos
The Spanish Data Protection Authority
C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid

+34 901 100 099 & +31 912 663 517
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Federal Data Protection and Information Commissioner
Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC
Feldeggweg 1, CH – 3003 Berne
Telefon: +41 (0)58 462 43 95 (mon.-fri., 10-12 am)
Telefax: +41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

Hillsong Church Genève
Attn: Délégué à la protection des données
Case Postale 212
CH – 1226 Thônex
Tél : +41 (0) 78 732 67 57
E-mail : [email protected]

Federal Data Protection and Information Commissioner
Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC, Feldeggweg 1, CH – 3003 Berne
Telefon: +41 (0)58 462 43 95 (mon.-fri., 10-12 am)
Telefax: +41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html

Hillsong Church Denmark
Att: Data Protection Officer
Vermlandsgade 51, 1st Floor,
2300 Copenhagen S
Ph.: +45 28 76 40 00
Email: [email protected]

Local Information Commissioner Office
Datatilsynes / Data protection agency
+45 33 19 32 00
[email protected]
https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/introduction-to-the-danish-data-protection-agency/

Hillsong Church Netherlands
Att: Data Protection Officer: Harm Jan Niemeijer
Kerkstraat 44-III, 1017 GM Amsterdam
Telephone number: +31 (0)20 260 0069
Email: <mailto:”[email protected]”>[email protected]

Local Information Commissioner office
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30, 2594 AV Den Haag
T: 0900 200 12 01
W: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hillsong Church Italy 
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma
Phone: +39-06-6967 71
Fax: +39-06-6967 73785
E-mail: [email protected]
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home_en

Hillsong Church Hungary 
Att: Data Protection Office
425 New Kings Road, Fulham, London SW6 4RN.
PO Box 29971, London, SW6 2WX.
Ph.: +44 (0) 20 7384 9200,
Email: [email protected]

Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information
Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsábet fasor 22/c.
T +36 1 391 1400
F +36 1 391 1410
http:\\www.naih.hu
ügyfélszolgá[email protected]