CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

Hva vi tror på

Vår uttalelse om tro

Vi tror Bibelen er Guds ord. Den er pålitelig og anvendelig i hverdagen vår.

Vi tror på en evig Gud som skapte alt som eksisterer. Han eksisterer i tre personer: Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Hans kjærlighet er total, og Han er fullstendig hellig.

Vi tror at synd har skilt hver enkelt av oss fra Gud og Hans formål med våre liv.

Vi tror at Herren Jesus Kristus, både som Gud og menneske, er den eneste som kan forene oss med Gud. Han levde et liv uten synd som et eksempel for oss, døde på korset i vårt sted og gjenoppsto for å bevise sin seier og gi oss styrke for livet.

Vi tror at for å bli tilgitt og bli “født på ny”, må vi omvende oss fra våre synder, tro på Herren Jesus Kristus og leve etter Hans vilje for våre liv.

Vi tror at for å leve det hellige og fruktbare livet som Gud har for oss, trenger vi å bli døpt i vann og fylt med Den Hellige Ånds kraft. Den Hellige Ånd gir oss kraften til å bruke åndelige gaver, inkludert tunger.

Vi tror på kirkens kraft og viktighet og behovet for at de troende møtes regelmessig for fellesskap, bønn og nattverd.

Vi tror at Gud har utstyrt oss alle til å lykkes med å leve ut Hans formål med våre liv. Som er å lovsynge Gud, gjøre vår del i kirken og å tjene samfunnet vi lever i.

Vi tror at Gud vil helbrede og forvandle oss slik at vi kan leve sunne og velsignede liv for å hjelpe andre mer effektivt.

Vi tror at vår evige destinasjon enten er himmel eller helvete og bestemmes av vårt svar til Herren Jesus Kristus.

Vi tror at Herren Jesus Kristus vil komme tilbake, slik han lovet.