CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

DAG 1: Ande, själ och kropp

Jan 1 2021

Du är extremt komplicerad! Innan du blir förnärmad, låt mig förklara…
Gud skapade dig unik, med din egna unika kombination av talanger, känslor, tankar, attityder, omständigheter… och listan fortsätter. Du är inte lik någon annan. Du kan ha liknande intressen eller förmågor som andra, men du har din egna unika berättelse. Och medan det är sant att, som mänskliga varelser, Gud skapat oss alla i likhet med varann, är vi också invecklat
skapade.

1 Moseboken 2:7 säger “Gud formade människan av jord från marken och blåste livsande in i hans näsa. Mannen kom till liv – en levande själ!” (MSG)

Våra fysiska kroppar formades av jord och vi blev en levande själ. Men det var just Guds andetag som fick människans ande att komma till liv – Han gjorde inte så med någon annan levande varelse. Så vi alla skapades med tre delar: en ande, en
själ och en kropp.

“Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.” (1 Tessalonikerbrevet 5:23 SFB)

Din fysiska kropp är ditt ‘hus’ – den del av dig som interagerar med den fysiska världen runt omkring dig och huserar din själ och din ande. Din själ är den inre delen som gensvarar till den yttre världen du omges av genom ditt sinne, din vilja och dina känslor, som möjliggör för dig att tänka, välja och känna. Din själ innehåller din personlighet. Men under allt det här finns din ande, som endast kommer till liv när du överlåter ditt liv till Jesus Kristus.

Om Kristus bor i dig, trots att din [naturliga] kropp är död på grund av synd, är din ande levande tack vare rättfärdigheten [som Han ger] (Romarbrevet 8:10 AMP).

Den som inte har Anden kan inte ta emot gåvorna som kommer från Guds Ande. En sådan person kan inte förstå dem, och de verkar vara nonsens, eftersom deras värde bara kanbedömas på ett andligt sätt. Den som har Anden, däremot, kan bedöma värdet av allt (1 Korintierbrevet 2:14-15 GNT).

Din ande är den viktigaste livskraften i dig. Precis som en radio ställs in till olika kanaler är din ande mottagaren som ‘ställer in’ dig till Guds Ande. Det är genom din ande som Gud blir verklig för dig och det är där du kopplar med Honom.

Ordspråksboken 20:17 säger, “Anden i människan är en Herrens lykta, den utforskar varje rum i hennes inre.” (SFB)

Du kan höra Guds röst och koppla med Hans Ande genom din mänskliga ande. När du väljer att leva genom din ande, kommer din själ och din kropp att rätta sig efter Guds Anden och utföra Hans syfte i ditt liv.