CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

DAG 2: Att leva från din ande

Jan 2 2021

Vad betyder det att ”leva från sin ande”? Igår tittade vi på hur vi består av tre delar: ande, själ och kropp. Med vår kropp och vår själ (sinne, vilja och känslor) kan vi tillbe och ropa till Gud, men det är genom vår ande vi har gemenskap med och tar emo t Honom. Tänk på det en stund. När du kommunicerar med Gud genom din ande kan du höra Honom; det är faktiskt därför du existerar.

Det är genom din ande du uppfattar vad som faktiskt pågår andligt sett – och om det finns någon tid då det är bra att veta vad som pågår i det andliga så är det nu! Som kristna, är det avgörande att leva med en ande som är öppen för Gud. Du tar emot från Gud genom din ande, och därför är din ande så viktig för Honom.

Johannesevangeliet 3:6 säger, “Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av [den helige] Anden är ande [din ande].” Den helige Ande tar sin boning i din ande.

Att leva från din ande stoppar det kaos som kommer av att leva ut ur din själs sfär. Mycket av innehållet i din ande är inlärt beteende från din uppväxt och dina erfarenheter. Om inte negativa attityder och felaktiga trosuppfattningar rättas till i linje med Guds ord, kommer de att dominera ditt tänkande och sabotera ditt liv. Om du kontrolleras av din själ, kommer du att styras av vad andra tycker och säger. Men när du lever med din ande i kontakt med Guds, kan du bli fri från att styras av vad andra människor tänker om dig.

I slutändan leds ditt andliga liv av Guds Ande som verkar i din ande. Gud kommer att tala till dig unikt och personligt. Han kommer inte att säga samma saker på samma sätt som Han säger till någon annan.

“Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det, du förstår minatankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det.” (Psaltaren 139:1-4 SFB)

Du kan anförtro Gud med ditt liv. Han känner dig, insidan och ut, och på ett sätt som ingen annan skulle kunna. När du öppnar upp din ande för Hans, kommer han att vägleda dig, och berätta för dig om framtiden. Han kommer att vägleda dig i fråga om rätt beslut för ditt liv, från det minsta till det största. och leda dig på en väg till frid och förnöjsamhet; ett liv som utstrålar Hans härlighet.

Det är logiskt att anta, visst är det, att om den levande och närvarande Gud som uppväckte Jesus från de döda flyttar in i ditt liv, så kommer han att göra samma sak i dig som han gjorde i Jesus, att levandegöra dig för sig själv? När Gud lever och andas i dig (och det gör han, lika säkert som han gjorde det i Jesus), så är du befriad från det döda livet. Med hans Ande som lever i dig, kommer din kropp bli lika levande som Kristus kropp (Romarbrevet 8:10-11 MSG)!