CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

DAG 3: Att leva av Guds ord

Jan 3 2021

Den inneboende kopplingen mellan din ande, själ och kropp, alltså det som påverkar en del påverkar också den andra – både positivt och negativt. Att ha en själ som är tillfreds börjar med att ägna sig åt andliga saker. Guds Ord är en väsentlig del av din själs välbefinnande.

Hebreerbrevet 4:12 säger, “Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.” (SFB)

Den här kraftfulla versen uppenbarar 5 nycklar som är karakteristiska i Guds Ord:

Guds Ord är LEVANDE
Bibeln kallas ofta det Levande Ordet. I liknelsen om såningsmannen, liknade Jesus Guds Ord med ett frö (se Lukas 8). När du tar emot Guds Ord så är det som ett frö… det verkar inte ha något liv i sig, men när den sås in i god jord, så har den potentialen att producera stora saker i ditt liv. När den planteras i ditt hjärtas livbärande jord, kommer Guds Ord att återskapa Kristi natur i dig.

Guds Ord är KRAFTFULLT
Precis som ett mäktigt träd börjar som ett frö i marken, har Guds Ord i dig en kraft att skapa och förvandla. När du matar dig med Guds Ord, kommer det att börja förvandla dig inifrån ut.

Guds Ord är SKARPARE ÄN NÅGOT TVEEGGAT SVÄRD
Det som påverkar dig fysiskt kommer också att påverka dig känslomässigt och andligt. Till exempel så påverkar sjukdom och svåra omständigheter hur du känner dig, och negativa känslor orsakar negativa responser i din kropp; precis som positiva känslor påverkar positivt (Ordspråksboken 17:22). Guds Ord kan skilja mellan din själ och ande. Ordspråksboken 3 säger, “Lyssna efter Guds röst i allt du gör… han är den som kommer att hålla dig på rätt spår.” (MSG)

Guds Ord SKILJER MELLAN SJÄL OCH ANDE
Det kan vara svårt att känna till de sanna motiven i ens hjärta. David förstod det när han ropade ut, “Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg,” (Psaltaren 139:23-24). Guds Ord kan tränga igenom med kirurgisk precision mellan din själ och ande; det har förmågan att tränga in i ditt liv och avslöja sanningen för att avtäcka Kristus i dig på ett sätt som inget annat kan.

Guds Ord AVSLÖJAR VÅRA INNERSTA TANKAR OCH HJÄRTAS UPPSÅT
Kunskap och förståelse om dig själv kan innehålla smärtsamma konfrontationer med dina svagheter. Men att få kunskap om dig själv på ett sätt som ställer ditt liv i linje med Gud och bilden av Kristus i dig ger sann frihet och inre frid. Jeremia sa att människans hjärta är bedrägligare “än allt annat”, mer än vad vi först år. Vi behöver Guds Ord och Hans hjälp att avslöja de dolda saker som vi inte är medvetna om: saker som hotar att begränsa eller sabotera våra liv. Kom ihåg, det är när du känner sanningen som den sätter dig fri.

Gör Davids bön till din egen:

Utan det här uppenbarelseljuset, hur skulle jag någonsin upptäcka mitt hjärtas nyckfullhet? Herre, förlåt mig för mina dolda brister närhelst du finner dem. Fortsätt att rentvå mig, Gud, och håll mig borta från mina hemliga, själviska synder; må de aldrig regera över mig! För endast då blir jag fri från anklagelser och förblir oskyldig i fråga om rebelliskhet. Så låt orden från min mun, mina innersta tankar, och varje rörelse i mitt hjärta alltid vara rena och välbehagliga, godtagbara inför dina ögon, min ende Återlösare, min Beskyddar-Gud (Psaltaren 19:12-14 TPT).