CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

DAG 4: Att leva av evangeliet

Jan 4 2021

Hur är det med din själ mitt i livets ovissheter? I utmanande tider, blir många människor ur gängorna rent känslomässigt eller känner sig hjälplösa gentemot sina omständigheter. Det kan skapa instabilitet och att man driver bort från grunderna man byggt livet på. I en värld fylld av dåliga nyheter behöver människor goda nyheter! Hebreerbrevet 6:19 påminner oss om att det finns två oföränderliga saker, som är ankare för vår själ: namnet Jesus och Hans löfte. Vi har tillgång till dem tack vare evangeliet.

“Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” (Romarbrevet 1:16-17 SFB)

Nyckeln till att leva av evangeliet är att omfamna det i tro, “av tro från den första till den sista”. Vad är evangeliet? Det är tron på att Jesus förlåter dig dina synder och renar dig från orättfärdighet; för att göra dig rättfärdig och utan skuld – som om du aldrig hade syndat.

Att bli rättfärdiggjord är att bli sams med Gud. Din rättfärdighet har getts till dig genom Kristus och Hans evangelium – inte genom dina goda gärningar. Jesus sa, “Den som tror på mig ska bli frälst.” (Johannesevangeliet 11:25) Genom Hans död och uppståndelse, blir varje person som tror rättfärdig inför Gud och välkomnas in i Hans familj.

Evangeliets livsförvandlande kraft är för “de som tror”. Att bli friad från syndens och dödens lag betyder inte att du inte längre syndar, utan att du är befriad från syndens kontroll genom kraften i den helige Ande. Det är evangeliet som har makt att sätta dig fri, förvandla ditt liv och göra dig hel.

Från den allra första versen i Romarbrevet, gör Paulus sin passion och prioritet överdrivet tydlig! Paulus var stolt över att få proklamera det extraordinära budskapet om Guds mäktiga plan att rädda alla som litar på Honom. Det finns bara ett sant evangelium: Evangeliet om vår Herre Jesus Kristus.

Vad influerar dig? Vad har du din förtröstan? Låter du dina åsikter eller andras åsikter kompromissa med evangeliet i ditt liv? Som ett Guds barn, har du en kunglig härkomst; du är en del av ett kungligt prästerskap och alla evangeliets löften är dina. Trots pressen att kompromissa med denna sanning, när du är evangeliefokuserad, kan du vara säker på att denna sanning kommer att uppenbaras i ditt liv och genom dina ord.

När du förstår och omfamnar allt som finns i fullheten av evangeliet om Jesus Kristus, kommer det att vara väl med din själ