CLOSE
FIND A HILLSONG CHURCH NEAR YOU
GO
It looks like location services are turned off. Enable location services in your settings to use your current location, or type your address in the search bar.
Back to search
List view
Map
NEW VENUE
Gathering Online
Service Times and Information
Free Parking
Close To Public Transport
Wheelchair Accessible
Parents Room
VISIT CAMPUS WEBSITE

DAG 5: Det är väl med min själ

Jan 5 2021

Under de senaste fyra dagarna har vi tagit en kort resa då vi upptäckt hur vi kan leva med en överväldigande känsla av frid och tillförsikt för framtiden i en annars turbulent värld. Att leva ut ur din ande betyder att leva i fortsatt gemenskap med Guds An de, som möjliggör för dig att ta emot från Honom, och ta in honom i hela din varelse: ande, själ och kropp. När du livnär dig på Guds Ord kommer det att avtäcka sanningen som förvandlar ditt hjärta och ditt liv. Förståelsen över allt som finns i fullheten av evangeliet uppenbarar rättfärdigheten från Gud och din rätta ställning inför Honom. Dessa är nycklarna till ett liv som är förankrat i Kristus, och att ha förmågan att härda ut livets stormar.

Uttrycket, det är väl med min själ, kommer från en gammal hymn som skrevs 1873 av Horatio Spafford, en amerikansk affärsman och troende. Efter flera ekonomiska nederlag och ruin, sände Horatio sin fru och sina fyra döttrar till Europa där han tänkte möta upp dem senare. Vid en kollision med ett annat sjöfartyg sjönk deras skepp, och alla fyra döttrar omkom – endast hans fru Anna överlevde. På väg för att trösta sin sörjande hustru, skrev Spafford ner dessa ord när han passerade platsen där hans döttrar hade försvunnit:

När frid som en flod, kom längs min väg
När sorger rullar som böljande hav
Vad mig än möter, har du lärt mig att säga
Det är väl, det är väl, med min själ

Ett sådant djup hittas inte hos någon som lever flyktigt och kontrollerat av sin själ. Det är att ha en frid som övergår allt förstånd, ett lugnt och orubbligt hopp som föds från en ande som är i gemenskap med Gud. Ett liv som leds av anden känner och upplever trösten i Hans närvaro och får förtröstan från trofastheten i Hans löften.

När vi står inför en oviss framtid, behöver den här världen se Guds folk med en orubblig tro, ett outtröttligt engagemang och själar som har frid, oavsett vad som kommer. Lärdomen av detta hopp som vi omfamnar kan summeras i det som författaren till Hebréerbrevet skriver:

Så svep nu in ditt hjärta tätt runt det hopp som lever i oss, vetskapen om att Gud alltid håller sina löften! […] Förlora inte din djärva, modiga tro, för du är ämnad att få en stor belöning! Du behöver styrkan i uthållighet för att uppenbara Guds viljas poesi och då kommer du att motta löftet till fullo (Hebreerbrevet 10:23, 35-36 TPT).