Hillsong Kids

Sweden

För barn i åldrarna 1–12 år finns Hillsong Kids varje söndag på alla våra campus. Du checkar enkelt in dina barn och de blir omhändertagna på bästa sätt av våra Kids-ledare medan du går på stora mötet. Barnen får undervisning, sjunga lovsång och lära känna nya kompisar. Vi har även en föräldralounge för nyblivna föräldrar i anslutning till stora mötet.

Åldersgrupper

Buddies (1-2 år)
Buddies är för våra allra minsta barn. Under gudstjänsten får de vara i en säker miljö där de tas omhand av våra Kids-ledare, får sjunga lovsång, lyssna till predikan och lär sig om Jesus på ett sätt som är anpassat till deras ålder.

Champions (3-5 år)
Champions är för alla barn som är 3 till 5 år gamla. De har en fartfylld gudstjänst där de får lovsjunga Gud tillsammans, lyssna till en illustrerad predikan och lära sig om Jesus och Hans kyrka. Våra Kids-ledare gör sitt absolut bästa för att barnen ska älska kyrkan!

All Stars (förskoleklass till årskurs 3)
På söndagar får de lära sig om Jesus, lovsjunga tillsammans, lyssna till en predikan som är utformad efter deras ålder och förståelse, och umgås med varandra och våra Kids-ledare. De förbereds för livet och får veta att de är älskade av Gud, att Han har en plan för deras liv och att inget är omöjligt för dem.

Superstars (årskurs 2 till 3)
Det här är vår näst äldsta grupp som får träffas och knyta vänskapsband, sjunga lovsång, be och lyssna på en predikan som talar rakt in i deras vardag. Bibelberättelserna blir förstådda på ett mer personligt plan och barnen kan ta det de får med sig på söndagarna in i resten av veckan och påverka sin generation.

Heroes (årskurs 4 till 6)
Det här är vår allra äldsta åldersgrupp i Hillsong Kids, full av liv och rörelse. På söndagar samlas de och får uppleva Gud genom lovsång, bön och predikan. Utöver detta samlas våra Heroes en gång i månaden på en fredag för aktiviteter och gemenskap. Vi vill också förbereda de äldsta barnen för deras framtid i livet och i kyrkan. De har därför möjlighet att delta i vårt Junior Leadership Program där de kan vara med och tjäna och bygga Guds hus. De har på söndagar regelbunden kontakt med äldre ungdomar och ledare i Youth som är bra förebilder och gör övergången till tonåren enklare.

Föräldralounge
I vår föräldralounge erbjuder vi alla föräldrar med barn upp till ett år att delta i stora mötet via live stream med ljud och bild. Vi vill att kyrkan ska vara tillgänglig i alla livets säsonger och i vår föräldralounge kan nyblivna föräldrar vara med i lovsång och följa predikan med möjlighet att amma och ta hand om sina barn.

Övergången mellan åldersgrupper
Du kan registrera ditt barn på Hillsong Kids och lämna i Buddies när ditt barn fyllt 1 år eller börjat gå. Vi rekommenderar att man påbörjar inskolningen lite tidigare (vid ca 10–11 månader) så barnet lärt känna ledarna och lokalerna innan det är dags att lämna. Övergången mellan Buddies och Champions sker i samråd mellan föräldrar och ledare. Bytet till All Stars, Heroes och Youth sker gemensamt vid midsommar; All Stars för de som ska börja förskoleklass till hösten, Heroes för de som ska börja åk 4 till hösten och Youth för de som ska börja åk 7 till hösten. Sammansättningar av åldergrupper kan se lite olika ut på olika campus. Se lokalt campus-info för detaljerad information.

Summercamp
Varje sommar har vi ett läger för åk 4-6 med tävlingar, bad, lovsång, undervisning och gemenskap. Vi har otroligt roligt tillsammans och de flesta lämnar lägret med många nya vänner. Mer information och anmälan: hillsong.se/summercamp.

Safe Church
Vi har rutiner, ramar och policys för att skapa en trygg och säker kyrka för alla barnen. Det innebär att vi skickar våra allra bästa ledare till Hillsong Kids och har en säker process vid incheckning och utcheckning. Vill du engagera dig som volontär i Hillsong Kids? Hör av dig till oss på kids@hillsong.se.

Kontakt
Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att maila till kids@hillsong.se.
Du kan även följa oss på Instagram @hillsongkidssweden.