Team | Stockholm

Gå med i team

Vår kyrka är byggd på människor som är generösa med sin tid, sin energi och sina talanger för att hjälpa andra. Att vara med i team handlar om att göra sig delaktig i kyrkans liv och att leva ut Jesus kall till att tjäna andra människor. För mer information om hur du kan vara med,  kontakta Mattias Rindefors mattias.rindefors@hillsong.se.