Hillsong Church bygger inte på några få människors stora gåvor och talanger utan på många människors gemensamma uppoffringar. Sällan blir detta så tydligt som i det som vi kallar för Heart for the House. Det är en insamling som vi gör en gång per år och det är enda gången som vi kallar en insamling för ett offer, just av den anledningen att vi uppmuntrar människor att vara med och ge på ett uppoffrande sätt.

Heart for the House handlar inte om ”equal giving” utan om ”equal sacrifice”. När vi ger uppoffrande och i tro så är vi övertygade om att Gud kommer bekänna sig till vårt offer, och Gud har lovat att när vi bygger Hans hus så bygger Han vårt.

Heart for the House är något vi gör utöver vårt tionde och andra gåvor vi ger och precis som allt givande i vår kyrka är det helt frivilligt att vara med.

 

Du kan vara med och ge på tre olika sätt:
1. Genom att ge en löftesgåva via knappen nedanför
2. Direkt via Swish till 123-351 78 44
3. Direkt via bankgiro till 879-7342

De sista 6 månaderna har varit livsförvandlande för så många människor som följer våra möten online varje söndag. Vi har bestämt oss för att göra allt vi kan för att BYGGA EN KYRKA SOM FÖRVANDLAR EN NATION.

”Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, vill vi inte dölja för deras barn. Vi vill förkunna för nästa generation Herrens väldiga gärningar, hans makt och de under som han utfört.”

Psaltaren 78:3-4 NUB

Som en del av vår mission är vi som kyrka otroligt glada att varje månad få stödja familjen Edsmyr när de åker ut för att betjäna människorna i Papua Nya Guinea under tre års tid.

“Det känns väldigt spännande att få vara på väg ut till ett av världens mest utforskade länder, Papua Nya Guinea, för att jobba för MAF, som vi vet många gånger är den enda länken att nå ut med hjälp och hopp till världens mest isolerade och utsatta människor.”

– David & Annelie Edsmyr

Det är en enorm styrka att vara en del av något större. Heart for the House gör det möjligt för oss att tillsammans med vår globala kyrka fortsätta göra en skillnad för människor i delar av världen som, på grund av pandemin, nu är ännu mer utsatta än tidigare. A21, Compassion, Vision Rescue och Hillsong Africa Foundation är några av de organisationer som gör det möjligt för oss att vara med och hjälpa.

“Det är vårt absoluta mål att äga byggnader, att bygga byggnader och att köpa byggnader för att kunna etablera någonting i de städer som vi är i. Så att vi inte minst i framtiden kan säkerställa friheten att fira gudstjänst när vi vill under de omständigheterna som vi är i, men också för de kommande generationer. Och för att dem i sin tur sedan ska kunna säkerställa för att framtida generationer ska ha en kyrka att träffas i och kunna göra det som vi är kallade till och göra. Jag tror att Gud menar allvar när Han säger att Han vill att vi som kristna, som människor och som individer men också som kyrka ska vara huvud och inte svans.”

– Lead Pastor Andreas Nielsen