Our Heart For The House

VAD ÄR “OUR HEART FOR THE HOUSE”?
Hillsong Church bygger inte på några få människors stora gåvor och talanger utan på allas våra gemensamma uppoffringar.
Heart For The House är vårt årliga offer där alla som vill har en möjlighet att bidra med sin generösa gåva för att tillsammans bygga Guds hus.

Om du vill vara med och ge i vårt Heart For The House-offer, gör din
överföring antingen till vårt Bankgiro eller Swish och märk det med “H4TH
18” + ditt namn. Tack för att du är med och ger!

Stockholm City:
BG: 879-7342
Swish: 123-351 78 44

Stockholm Norra:
BG: 895-7714
Swish: 123-616 13 01

Stockholm Södra:
BG: 858-8857
Swish: 123-209 20 88

Göteborg:
BG: 737-8037
Swish: 123-104 30 41

Jönköping:
BG: 5743-2569
Swish: 123-083 92 58

Örebro:
BG: 5113-2223
Swish: 123-569 08 54