Hillsong Church Stockholm

Våra pastorer

Andreas och Lina Nielsen är Lead Pastors i Hillsong Church Stockholm. Deras passion och överlåtelse är att bygga en stor lokal kyrka som är öppen, tillgänglig och välkomnande för alla människor. En kyrka som älskar Gud och älskar människor, som tror på Guds godhet och möjligheter för alla människor. Andreas och Lina har två döttrar, Selina Jo och Angelina Hope och ser det som en förmån att stå under pastor Brian och Bobbie Houstons ledarskap som en av femton Hillsong-kyrkor i världen.

 

Vad vi tror på

Vi tror att Bibeln är Guds Ord. Den är tillförlitlig,  och tillämpbar till våra vardagliga liv.

Vi tror på en evig Gud som har skapat allt som finns. Han existerar i tre Personer: Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande. Hans kärlek är total och Han är fullständigt helig.

Vi tror att synd har separerat var och en av oss från Gud och Hans syfte för våra liv.

Vi tror att Herren Jesus Kristus, som både Gud och människa, är den enda som kan försona oss med Gud. Han levde ett liv utan synd som ett exempel för oss, dog på korset i vårt ställe och återuppstod för att bevisa sin seger och ge oss kraft för livet.

Vi tror att för att få förlåtelse och bli “pånyttfödd” måste vi omvända oss från våra synder, tro på Herren Jesus Kristus och leva enligt Hans vilja för våra liv.

Vi tror att för att leva det heliga och fruktsamma liv som Gud har för oss, behöver vi bli döpta i vatten och bli fyllda med den Helige Andes kraft. Den Helige Ande ger oss kraft att använda andliga gåvor, inklusive tungotal.

Vi tror på kraften och betydelsen av Kyrkan och det nödvändiga i att troende träffas regelbundet för gemenskap, bön och brödbrytelse.

Vi tror att Gud har utrustat oss var och en för att vara framgångsrika i att leva ut Hans syfte för våra liv, vilket är att lovsjunga Gud, göra vår del i Kyrkan och att betjäna det samhälle vi lever i.

Vi tror att Gud vill hela och förvandla oss så att vi kan leva hälsosamma och välsignade liv för att kunna hjälpa andra mer effektivt.

Vi tror att vår eviga destination är antingen himlen eller helvetet och att den bestäms av vår respons till Herren Jesus Kristus.

Vi tror att Herren Jesus Kristus kommer att komma tillbaka, som Han lovade.

Tolk

Om du eller någon du känner behöver tolkning till engelska under gudstjänsten, besök då vårt tolk-team på vägen in i gudstjänsten. De har allt du behöver för att förstå vad som händer!