Søndag 12.00

Vi er i en spennende oppstartsfase som kirke med ukentlige gudstjenester hver søndag i Banksalen. Du er hjertelig velkommen!