DECLARAȚIE DE CREDINȚĂ

 

Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Este precis, autoritativ și aplicabil pentru viața noastră de zi cu zi.

Noi credem într-Unul Dumnezeu, Creator a toate. El există în trei Persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. El este iubitor absolut și sfânt din toate privințele.

Noi credem că păcatul ne-a separat pe fiecare dintre noi de Dumnezeu și scopul Său pentru viețile noastre.

Noi credem că Domnul Isus Cristos ca și Dumnezeu și Om în același timp, e Singurul ce ne poate împăca cu Dumnezeu. El a trăit fără păcat o viață exemplară, a murit pe cruce în locul nostru și a înviat dinou ca să demonstreze victoria Sa și să ne împuternicească pe noi pentru totdeauna.

Noi credem că pentru a primi iertare si „naștere din nou”, trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, să fim botezați în apă și umpluți de puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne dă posibilitatea să folosim darurile spirituale, chiar vorbirea în alte limbi.

Noi credem în puterea și importanța Bisericii; necesitatea credincioșilor de a se întâlni regulat împreună pentru părtășie, rugăciune și „frângerea pâinii”.

Noi credem că Dumnezeu ne-a echipat individual ca să avem succes în împlinirea scopului Său pentru viețile noastre, care e închinare lui Dumnezeu, să ne împlinim rolul in Biserică și să slujim comunitatea în care trăim.

Noi credem că Dumnezeu vrea să ne vindece și să ne transforme ca să putem trăi o viață sănătoasă și binecuvântată fiind capabili să-i ajutăm pe alții într-un mod cât mai eficient.

Noi credem că destinația noastră eternă, fie Raiul sau Iadul, e determinată de răspunsul nostru către  Domnul Isus Cristos.

Noi credem că Domnul Isus Cristos se va întoarce așa cum El a promis.